EtusivuTehtävät ja toimintaLuonnos jätepoliittiseksi ohjelmaksi

Jätepoliittisen ohjelman valmistelu

Lakeuden jätelautakunta koordinoi Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen kuntien yhteisen jätepoliittisen ohjelman valmistelua. Ohjelmassa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla edistetään kiertotalouden kehittymistä ja nostetaan yhdyskuntajätteen kierrätysastetta. Kunnat tarkentavat ohjelmalla aiemmin sopimiaan, alueella toteutettavia jätehuollon kehittämisen periaatteita.

Jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä 17.3.2022 mennessä

Lakeuden jätelautakunta pyytää ohjelmaluonnoksesta lausuntoja ja mielipiteitä kunnilta, asukkailta ja muilta aiheesta kiinnostuneilta tahoilta. Mielipiteiden antomahdollisuudesta on kuulutettu kuntien ilmoitustauluilla.

Lue tästä jätepoliittisen ohjelman luonnos.

Mielipiteet voi lähettää:

  • sähköpostilla osoitteeseen jatelautakunta@ilmajoki.fi
  • kirjeenä: Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki

Lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta muokattu ohjelma lähetetään kunnille hyväksyttäväksi kevään 2022 aikana. Jätepoliittinen ohjelma ohjaa jatkossa toimialueen jätehuollon palvelutasomäärittelyä ja jätehuoltojärjestelmän uudistamista.