Hyppää sisältöön
nopankylän koulun oppilaita

Esiopetus

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta vahvistaa lasten oppimisedellytyksiä. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Tiesitkö Ilmajoella on yhdeksän eskaria eri puolilla kuntaa.

 

Päiväkotien esiopetus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka tarvitsevat varhaiskasvatuspaikan. Hakeutumista ei ole sidottu oppilaan asuinpaikkaan vaan hakeutua voi mihin tahansa opetuksen järjestämispaikkaan.

Usein kysytyt kysymykset

Lukuvuonna 2021-2022 esiopetukseen voivat osallistua vuonna 2015 syntyneet lapset, joiden esiopetusvuosi on oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuosi sekä ne vuonna 2014 syntyneet lapset, jotka aloittavat koulunkäyntinsä vuotta myöhemmin (lykkäystä haetaan sivistysjohtajalta). Lisäksi esiopetukseen voivat osallistua 5-vuotiaana ne lapset, joiden oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana.

Opetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, eli noin 19 tuntia viikossa ja enintään viisi tuntia päivässä.

Vuonna 2015 syntyneiden lasten huoltajat saavat esiopetukseen ilmoittautumiseen tarvittavat ohjeet tunnuksineen kevään 2021 aikana kotiin lähetettävässä kirjeessä. Kirje on tärkeä, koska sama käyttäjätunnus salasanoineen pätee koko esi- ja perusopetuksen ajan.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti internetin kautta Wilmassa.

Huom! Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, haetaan sitä varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella.

Huoltajan toivotaan antavan kaksi vaihtoehtoista (1. ja 2. vaihtoehdot) esiopetuspaikkaa varhaiskasvatuksen tarve huomioiden. Ilmoitettujen vaihtoehtojen perusteella pyritään muodostamaan esiopetusryhmät kunnan kokonaistilanne huomioiden. Tällä hetkellä esiopetusryhmän muodostumiseksi edellytetään vähintään seitsemän (7) lapsen ilmoittamista samaan ryhmään.

Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään viimeistään kesäkuussa.

Esiopetusyksiköt informoivat vanhempia tutustumisen ajankohdasta.

Kuljetus järjestetään kunnan kustantamana yli 3 kilometrin matkoille ja maksullisena alle 3 kilometrin matkoille. Kuljetus järjestetään vain kodin ja kunnan osoittaman esiopetuspaikan tai varhaiskasvatuspaikan ja esiopetuspaikan välisille matkoille. Päiväkoteihin kuljetusta ei järjestetä kuitenkaan, jos oppilas on samassa paikassa varhaiskasvatuksessa.

Maksullisessa kuljetuksessa (alle 3 km) huoltajilta peritään kuljetusmaksua syyslukukaudelta 250 €/oppilas ja kevätlukukaudelta 250 €/oppilas.

Sivistystoimisto

Hakala Janne

sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Myllyneva Heidi

toimistosihteeri

henkilöstöasiat

Soini Helena

toimistosihteeri

oppilasasiat

Päivähoitotoimisto

Nokua-Keisanen Eveliina

varhaiskasvatusjohtaja

Koskela Ritva

toimistosihteeri