Hyppää sisältöön

Palonkylän koulu

Palonkylän koulu on yksi Ilmajoen 12 kyläkoulusta. Koulun opetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäseneksi antamalla heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Palonkylän koulussa on kaksi esiopetusryhmää ja yleisopetuksen vuosiluokat 1-6. Eräs koulumme tavoitteista on yhdistää alueen varhaiskasvatus luontevasti koulun toimintaan siten, että varhaiskasvatus ja opetus olisivat mahdollisimman ehyesti nivelletty toisiinsa.

Koulussamme toimii vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus. Koulumme pyrkii etsimään monipuolisia keinoja lapsen tukemiseen. Koulussamme on käytössä erilaisia ryhmittelyjä, mutta myös samanaikais- ja yhteisopettajuutta. Pyrimme rakentamaan koulustamme yhteisöllisen ja osallistavan koulun.

Monikulttuurisuus on koulussamme arkipäivää. Valmistava luokka vastaanottaa juuri Suomeen tulleita maahanmuuttajalapsia koko Ilmajoen alueelta. Valmistavassa luokassa tapahtuvan opetuksen lisäksi he integroituvat nopeasti myös perusopetuksen luokkiin.

Koulumme sijaitsee maalaisluonnon keskellä. Lähettyvillä on hyvin hoidettu pururata ja luonnonkauniit lähiliikuntamaastot.

Tiesitkö Ilmajoella oppivelvollisten määrä nousee vuosittain noin 20 koululaisella.

 

Henkilökunta

Koulunjohtaja
Hanne Prusti

Opettajat

Esiopetus Tiina Ågren
Esiopetus Anne Yli-Karjanmaa
1-2 A Päivi Huhta
1-2 B Leena Talvitie
1-2 C Sari Salovaara
1-2 D Laura Nurmela
3 Tuula Fält
4 A Tarja Iso-oja
4 B Minna Lehtimäki
5 A Arto Ikola
5 B Jussi Koskela
6 Johanna Mäki
Resurssiopettaja Niina Päivärinta
Alku-luokka EO Anne-Mari Kotimaa
Valmistavan opetuksen luokka (Valo) Hanne Prusti
EO Tommi Lähdesmäki
Erityisopettaja Elli-Maija Sillanpää

Koulunkäynninohjaajat

Niina Luoma
Sari Keisala
Merja Laiteenmäki
Saija Kentta
Janita Kahila
Eija Saarela
Sirkku Tynjälä
Pauliina Keski-Huikku
Sirpa Ketola
Marika Paakkinen
Erja Nisula
Jenni Latva-Hoppala

Lastenohjaajat ja päivähoitajat

Johanna Niemelä
Jonna Stolt
Sanna Viljanen

Muu henkilökunta

Tuomas Vihtonen, koulukuraattori
Paula Autio, kouluterveydenhoitaja, p. 044 7562 844
Tiina Tikka, palveluvastaava
Arja Lampinen, siivoustyöntekijä
Sirpa Kivisaari, siivoustyöntekijä

Palonkylän koulu

Savitie 10 B
60800  Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Sähköinen asiointi

Wilma


Yhteystiedot

Prusti Hanne

Palonkylän koulun koulunjohtaja

Palonkylän koulu

Palonkylän koulu puupuoli

Palonkylän koulu keittiö

Palonkylän aamu- ja iltapäivätoiminta

Palonkylän esiopetus