Hyppää sisältöön

Rehtorin palsta

Rehtorin puhe 9. luokkien päättäjäisjuhlassa 2.6.2023

Hyvät 9. luokkalaiset, arvoisat vanhemmat, sukulaiset, tuttavat sekä kouluväki. Olemme jälleen siinä vaiheessa, että yhden ikäluokan peruskoulu on suoritettu. Saatte perusopetuksen päättötodistuksen ja pääsette hyvät nuoret tavoittelemaan omia unelmianne. Oppivelvollisuus ei teiltä kuitenkaan pääty, vaan jatkuu joko ammatillisissa oppilaitoksissa tai lukioissa 18 ikävuoteen saakka.

Te nuoret olette kevään aikana joutuneet opojen ohjaamina miettimään jatko-opintoja ja myös sitä, mihinkä ammattiin haluaisitte valmistua, kun koulutusputkenne päättyy 3 – 8 vuoden päästä. Netissä on niin ikään monenlaista neuvoa tulevaisuuden ammateista. Mikään ei ole kuitenkaan niin vaikeaa kuin tulevaisuuden ennustaminen.

Yritin miettiä joko kokonaan tai suurelta osin hävinneitä ammatteja, joita oli 1970-luvun alussa, jolloin olin teidän ikäisenne. Listani ei ole kovin kattava, mutta muutama ammatti tuli mieleeni. Linja-autojen rahastajat, jakeluautojen apumiehet, liikkeiden ja konttoreiden juoksupojat/ -tytöt, puhelinkeskusten hoitajat ja metsurit. Kun metsureita oli 1970-luvun alkuvuosina yli 100 000, heitä arvioidaan nykyisin olevan 5000 – 10 000. Kaikkien edellä lueteltujen ammattien häviämiseen tai vähentymiseen on ollut syynä joko ihmistyön korvaaminen koneilla tai työn tehostaminen. Esimerkiksi rahastamisen linja-autossa hoitaa kuljettaja tai käytetään digitaalisesti luettavia äly- tai maksukortteja.

Noin 50 vuotta sitten kukaan ei puolestaan voinut kuvitella sellaisia ammatteja kuin personal trainer, sosiaalisen median vaikuttajat tai ylipäänsä erilaiset sosiaaliseen median työt. Some on varsin tuore 2000-luvulla syntynyt ilmiö. Teille koululaisille tuttuja koulunkäynninohjaajiakaan ei ollut, kun itse kävin koulua.

Edellä kerrotuilla esimerkeillä yritän todistaa, että ei voi tietää, mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Tähän saakka on käynyt niin, että kun vanhoja ammatteja tai työtehtäviä on poistunut, tilalle on tullut uusia. Useimmat tulevaisuuden tutkijat uskovat niin käyvän jatkossakin. Teidän hyvät nuoret kannattaa panostaa osaamiseenne, jotta voitte tarttua monenlaisiin tilaisuuksiin, joita tulevaisuus tuo mukanaan.

Kuluvan vuoden aikana on kohistu tekoälystä, jota edustaa mm. Chat GPT. Jotkut puhuvat mieluummin kehittyneestä hakukoneesta, joka kykenee yhdistelemään tietoja, kun sille annetaan oikeanlaiset käskyt. Oli nimitys mikä tahansa, on selvää, että tekoäly, joka on kaikkien saatavissa joko ilmaiseksi tai pienellä rahalla, voi vaikuttaa jatkossa ainakin koulujen ja oppilaitosten työtapoihin. Voiko antaa esitelmiä tai kirjoitelmia kotitehtäväksi, kun on hankalaa selvittää, onko oppilas tai opiskelija laatinut tekstin itse, vai onko kyseessä tekoälyn tuotos? Tekoälylle voidaan nimittäin antaa sellaiset ohjeet, että se tuottaa kullekin ikäluokalle tyypillistä tekstiä ja tekee siihen jopa muutaman virheen, jotta se vaikuttaisi vaikka 15-vuotiaan tekstiltä.

Meidän kaikkien kannalta tekoälyssä on se vaara, että omat aivot pääsevät liian helpolla. Puhutaan paljon siitä, että lihakset surkastuvat, jos niitä ei käytetä. Liikuntaa suositellaankin kaiken ikäisille, jotta kroppa pysyisi kunnossa. Myös aivoja pitää käyttää mahdollisimman monipuolisesti, jotta ajattelutaidot kehittyvät ja aivojen tietovarannot lisääntyvät. Emme voi aina turvautua johonkin älylaitteeseen ja yrittää sen avulla hankkia tietoja ja ohjeita eri tilanteissa. Kyllä niitä on hyvä varastoida myös omaan päähän. Tulee ymmärtää, että kun tieto on löydetty ei se vielä tarkoita, että se on omaksuttu. Muistakaa hyvät nuoret, että kaikki opiskelu tähtää tietojen ja taitojen kartuttamiseen ja se vaatii edelleen työtä ja vaivaa samoin kuin aikaisemminkin.

Pitkään ajateltiin, että robotit korvaavat vain hankalia epäterveellisiä työtehtäviä. Useimmat meistä ovat nähneet uutiskuvia autotehtaiden hitsaus- ja maalausroboteista tekemässä em. töitä. Mutta robotit näyttävät pystyvän monimutkaisempiinkin suorituksiin. Ainakin Japanissa on kokeiltu vanhusten kanssa seurustelevia robotteja. Tuntuu kyllä hullulta, jos yleistyy, että ihmiset hoitavat ja robotit seurustelevat.

Haluan korostaa teille hyvät nuoret, että tulevaisuutta ja muutoksia ei tarvitse pelätä. Niitä on tapahtunut aina. Te nuoret olette jatkossa osa muutosta. Asenne ja halu suoriutua vaikeistakin tilanteista opiskelussa, työssä ja ylipäätään elämässä ratkaisevat. Luottakaa itseenne ja kykyihinne ja tehkää parhaanne, niin elämä yleensä palkitsee. Ei tarvitse olla paras, mutta jos on tehnyt mielestään voitavansa, se riittää.

Lopuksi esitän muutamia seikkoja kuluneesta lukuvuodesta. Koulun päättyessä oppilaita on 510, joista tyttöjä on 258 ja poikia 252. Opettajia on 51 ja muuta henkilökuntaa 33 henkeä. Päättötodistuksen saa tänään 157 yhdeksäsluokkalaista.

Koulu on jälleen saanut runsaasti lahjoituksia stipendeihin. Kiitän lämpimästi kaikkia lahjoittajia oppilaiden tukemisesta. Kesäloman jälkeen koulua jatkaville oppilaille toivotan mukavaa lomaa. Henkilökunnalle esitän lämpimät kiitokset menneestä lukuvuodesta ja toivotan teille levollista ja virkistävää kesää.

Ari Rousu
rehtori

Jaakko Ilkan koulu

Ollilantie 3C
60800 ILMAJOKI

Yhteystiedot

Nieminen Mira

Jaakko Ilkan koulun vs.rehtori