Hyppää sisältöön

Oppilastoiminta

Oppilaskunta

  • Oppilaskunta toimii linkkinä oppilaiden ja koulun henkilökunnan välillä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esittelevät toimintasuunnitelman rehtorille lukuvuoden alussa. Oppilaskunnan toiminnan tavoitteena on saada oppilaat viihtymään paremmin koulussamme.
  • Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Seitsemännen luokan alussa jokaiselta luokalta valitaan puheenjohtaja, joka edustaa luokkaansa oppilaskunnan viikoittaisissa kokouksissa. Puheenjohtajista valitaan jäsenet hallitukseen, joka viikoittain valmistelee kokoukset. Hallituksessa toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedottajat ja rahastonhoitaja.
  •  Oppilaskunta on järjestänyt päivätyökeräyksiä, ja ollut mukana nälkäpäiväkeräyksessä. Se osallistuu jatkuvasti koulumme eri tempauksiin ja projekteihin. Oppilaskuntalaiset lisäävät kouluviihtyvyyttä mm. järjestämällä toivekonsertteja ja hankkimalla kalusteita.

Tukioppilastoiminta

  • Tukiopplastoiminta on Mannerheimin Lastensuojeluliiton alaista toimintaa, joka keskittyy pääsääntöisesti 7. – 9. luokille eli Ilmajoella Jaakko Ilkan kouluun. Suomessa Tukioppilastoimintaa on ollut vuodesta 1972 lähtien. Ilmajoella toiminta aloitettiin jo vuonna 1977 ja on siitä asti jatkunut yhtäjaksoisesti.
  • Ilmajoella Jaakko Ilkan koulussa tukareina toimitaan sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla ja ikäluokasta valitaan n. 16 tukioppilasta. Tukioppilasohjaajina Ilmajoella toimivat koulukuraattori ja kaksi opettajaa.
  • Tukioppilaat saavat tehtäväänsä peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen, lisäksi toimintaan kuuluvat opintomatkat ja leirit. Tukioppilastoiminnasta saa erillisen todistuksen, josta voi olla hyötyä jatko-opintoihin hakiessa.
  • Tukioppilastoiminnan yksi tärkeä toimintamuoto on kummiluokkatoiminta. Jokaisella seiskaluokalla on muutama oma kummitukari. He ovat kouluvuoden alusta alkaen ohjaamassa ja neuvomassa sekä lukuvuoden aikana järjestävät kummiluokalleen ohjelmaa ja seuraavat oman kummiluokkansa oppilaita.
  • Tukioppilaat pitävät aamunavauksia, järjestävät teemapäiviä ja tapahtumia, joista suurimpana monesti ystävänpäivätapahtuma.
  • Tukioppilas eli tukari on sosiaalisesta toiminnasta kiinnostunut ja hakemusten perusteella valittu mukaan. Tukari on yhteistyökumppani oppilaiden, opettajien ja henkiläkunnan välillä. Tukari on tiedottaja, yhteisvastuun lisääjä ja luottamusoppilas, jota on helppo lähestyä. Tukari on ystävä, joka kuuntelee, keskustelee, ohjaa, neuvoo, auttaa ja tukee.

Jaakko Ilkan koulu

Ollilantie 3C
60800 ILMAJOKI