Hyppää sisältöön
EtusivuKasvatus ja opetusPerusopetusKouluun ilmoittautuminen
herralan koulun oppilaita

Ilmajoen kunnan peruskouluun ilmoittautuminen

Syksyllä 2024 aloittavat koulunkäyntinsä vuonna 2017 syntyneet lapset. Oppivelvollisia ovat siis vuoden 2024 aikana seitsemän vuotta täyttävät lapset sekä ne lapset, jotka ovat aiemmin saaneet lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen oppivelvollisuus alkaa esiopetuksella sinä vuonna, jona hän täyttää kuusi vuotta.

Ilmoittautuminen

Lapset ilmoitetaan lähimpään kouluun ajalla 5.–22.2.2024 ensisijaisesti sähköisesti Wilmassa niillä Wilma-tunnuksilla, jotka ovat olleet lapsen esiopetuksesta alkaen.

Kouluun voi ilmoittautua myös puhelimitse 044 419 1284/toimistosihteeri Helena Soini tai sähköpostitse sivistystoimisto@ilmajoki.fi.

Lukuvuosi 2024-2025

Mikä on lähin koulu

Oppilaaksiottoalueen koulu on se, johon oppilaalla on lyhin ja turvallisin koulumatka.

Oppilaaksioton periaatteet

Oppilaaksiottaminen tarkoittaa

  • lähikoulun osoittamista kunnan alueella asuvalle oppivelvolliselle tai
  • oppivelvollisen ottamista tai osoittamisesta hakemuksen tai sopimuksen perusteella muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun.

Perusopetuksessa oppilaalla on subjektiivinen oikeus käydä kunnan osoittamaa koulua.

Muu koulu tai poikkeava aloitusikä

Huoltajan, joka haluaa lapsensa kouluun ennen oppivelvollisuusikää tai haluaa lykkäystä taikka haluaa ilmoittaa lapsensa muuhun kuin alueen kouluun, tulee toimittaa hakemus sähköisesti 22.2.2024 mennessä.

Ilmajoelle muuttavat uudet oppilaat

Huoltaja ilmoittaa muusta kunnasta muuttavan alakoulun oppilaan tiedot sivistystoimistoon. Lisäksi voit olla yhteydessä lähimpään kouluun. Koulujen yhteystiedot löytyvät kunkin koulun kotisivulta. Kesän aikana muuttavat voivat ottaa yhteyttä suoraan sivistystoimistoon.

Uusille oppilaille määritellään lähikoulu opetuspäällikön päätöksellä. Lähikoulu ei aina välttämättä ole maantieteellisesti lähin koulu.

Yläkoulun osalta huoltaja ilmoittaa oppilaan tiedot yläkoulun kanslian koulusihteerille.

Lisätietoja ilmoittautumisesta sivistystoimisto@ilmajoki.fi tai

Soini Helena

toimistosihteeri

oppilasasiat