Hyppää sisältöön
EtusivuKasvatus ja opetusPerusopetusPerusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
koskenkorvan koulun oppilaita kiipeilytelineellä

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen (1. ja 2.) vuosiluokkien oppilaille sekä erityisoppilaille vuosiluokilla 3.-9., jos he kuuluvat kehitysvammalakiin perustuvan erityishuolto-ohjelman piiriin.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on vähentää lapsen yksinoloa ennen ja jälkeen koulupäivän, tukea kodin ja koulun kasvatustyötä ja edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Apip-toiminta tuo lasten ja perheiden arkeen turvallisuutta, tukee ja edistää lasten sosiaalisia taitoja sekä antaa mahdollisuuden leikkiin, luovaan toimintaan ja liikkumiseen.

Toimintaan hakeminen

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voi hakea hakuaikana helmikuussa Wilman kautta tai muina aikoina oikeasta reunasta löytyvän hakemuksen kautta. Toimintaan voi osallistua, kun päätös paikasta on tehty, joten hakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen kuin toiminnan tarve alkaa.

Apip-paikka ei siirry seuraavalle lukuvuodelle, vaan toimintaan on haettava uudestaan vuosittain.

Toiminta-ajat ja -ryhmät

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen arkityöpäivinä klo 6.30-17.00 välisenä aikana. Loma-aikoina ja viikonloppuisin toimintaa ei ole.

Apip-toimintaa järjestetään seuraavissa paikoissa:

Toimintamaksu

Toimintaan osallistuminen 1.8.2023 alkaen – asiakasmaksu €/kk

  •  1-10 päivää kalenterikuukaudessa – asiakasmaksu on 80 €/kk.
  • Yli 10 päivää kalenterikuukaudessa – asiakasmaksu on 154 €/kk.

Maksu sisältää aamu- ja/tai välipalan, materiaalit, toiminnan ohjauksen ja tapaturmavakuutuksen. Mikäli samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi toiminnassa mukana, sisaralennus on puolet toimintamaksusta. Sisaralennus lasketaan ja huomioidaan automaattisesti lasten huoltajatietojen perusteella.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa aamu- ja/tai iltapäivätoiminnasta yli 10 päivää kalenteri-kuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä ollenkaan. Jos lapsi ei muusta syytä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, paikan varausmaksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksu voidaan jättää perimättä tai alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Huoltajan tulee toimittaa kirjallinen hakemus maksun alentamiseksi tai maksusta vapautumiseksi. Maksun alentaminen tai maksusta vapauttaminen myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Maksua voidaan tarkistaa toimintakauden aikana, jos perheen maksukyky oleellisesti muuttuu. Maksualennuksen tai vapautuksen saanut perhe on velvollinen ilmoittamaan muutoksista tuloissaan. Hakemuslomake maksun muuttamiseksi löytyy tämän sivun oikeasta laidasta.

Toiminnan tarpeen muutos tai paikan irtisanominen

Jos toiminnantarve muuttuu lukuvuoden aikana, kuukausimaksuun voi tehdä muutoksen, mikäli muutos on voimassa vähintään kaksi kalenterikuukautta. Muutos on tehtävä etukäteen, viimeistään edellisen kalenterikuukauden aikana kirjallisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorille. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikan irtisanominen lukuvuoden aikana on tehtävä kirjallisesti (sähköpostilla) aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorille ja se astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorin toimisto

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

sivistystoimisto@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Huhta-Koivisto Anu

aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori

koulunkäynninohjaajien henkilöstöasiat

Nortunen Anne

toimistosihteeri

koulunkäynninohjaajien Titaniat