Hyppää sisältöön

Palonkylän esiopetus

Vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus Palonkylän koululla. Palonkylän esiopetusyksikkö toimii Palonkylän koululla, tällä hetkellä pihapiirissä olevassa väistötilassa.

Vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus aloitti toimintansa syksyllä 2016. Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa lapsi saa edetä oppimisessaan oman kasvun ja kehityksensä mukaisesti. Leikki on lapselle luonnollisin tapa oppia uusia asioita. Oppimista ohjataan oikeanaikaisesti, jossa leikki ja toiminnallisuus toimivat oppimisen välineinä yhdessä turvallisten aikuisten kanssa.

Palonkylän vuosiluokkiin sitoutumattomassa opetusyksikössä toimivat luokanopettajat, lastentarhanopettajat, päivähoitajat sekä koulunkäynninohjaajat moniammatillisena tiiminä. Toiminta pohjautuu esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Toiminta toteutetaan tarkoituksenmukaisissa ryhmissä ja opetus etenee oppilaan oppimisen valmiudet huomioiden. Joustavilla opetusjärjestelyillä taataan lapsen ehyt koulupolku ja riittävät taidot ennen siirtymistä kolmannelle luokalle. Esikouluikäiset lapset saavat kasvaa koululaisuuteen tutussa ja turvallisessa ympäristössä, ja pienet koululaiset taas saavat enemmän aika oppimiselle sekä leikille. Esikoululaisille tarjotaan esiopetuksen lisäksi myös päivähoitoa ja pienille koululaiselle iltapäivähoitoa. Näin lapsen esiopetus- ja koulupäivästä saadaan ehyt kokonaisuus tutussa ympäristössä.

Jokaiselle vuosiluokattomassa opetuksessa olevalle lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Siinä seurataan lapsen oppimisen polkua ja lapsi itsekin pääsee vanhempien kanssa arvioimaan omaa oppimistaan. Oppilaantuntemus, moniammatillinen yhteistyö ja aikuisten vahvuudet korostuvat vuosiluokattomassa opetuksessa. Myös lasten vahvuudet tulevat tätä kautta oppimiseen mukaan. Koululla on vahva yhteisöllinen arvopohja, joka näkyy esikoulun ja alkuopetuksen toiminnassa.

Väistötiloissa sijaitsevan rakennuksen lisäksi lasten oppimisympäristöön kuuluvat koulun salin, musiikki- ja käsityöluokan ja koulun pihan lisäksi tärkeänä osana myös läheinen metsä, jonne lapset menevät viikoittain Metsämörri-retkille. Lisäksi koulun läheisyydessä on myös ihanteelliset ulkoilu- ja hiihtomaastot. Maaseutumaisemaan lehmineen ja hevosineen voi tutustua vaikka koulun ikkunasta katsoen.
Anne

Palonkylän esiopetus

Savitie 10 B
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Lehtimäki Anne

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Palonkylän esiopetus

Palonkylän esiopetus kakkospuhelin