Hyppää sisältöön

Västilän esiopetus

Vuonna 2013 alueen esioppilaat siirtyivät Päivätien päiväkodista Västilän koulun tiloihin. Västilässä työskentelee päiväkodin työntekijöitä ja olemme tiiviissä yhteistyössä päiväkodin ja Västilän koulun kanssa. Tulevat ekaluokkalaiset saavat varttua omassa tahdissaan koululaisiksi esiopetusvuoden aikana. Loma-aikoina varhaiskasvatusta tarvitsevat esioppilaat ovat varahoidossa Päivätien päiväkodissa. Lapsilähtöisyys, kiireetön ja turvallinen arki ovat meille tärkeitä niin päiväkodissa kuin esiopetusryhmässäkin . Otamme nämä huomioon jokapäiväisessä arjessamme, kohtaamalla jokaisen lapsen myös yksilönä päivän aikana.
Meillä on työyhteisö joka tekee työtä sydämellään, ottaen arjen keskellä mahdollisimman paljon huomioon jokaisen lapsen ja perheen tarpeet.arpeet.

Västilän esiopetus

Hyövältintie 8
61330 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Hinkkanen Mariitta

vs. Perhepäivähoidon ohjaaja / vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Västilän esiopetus