Hyppää sisältöön

Vanamon päiväkoti

Päiväkoti Vanamo on perustettu 2006 Ilmajoen Ahonkylään vanhaan Säästöpankin rakennukseen Ahonkylän koulun viereen. Vanamon toiminta on muokkautunut vuosien saatossa esiopetuspaikasta pienten lasten päiväkodiksi.

Päiväkodissamme on tärkeää luoda lapselle hyvä ja turvallinen arki. Arki rakentuu lapsilähtöisesti aina sen mukaan, millaisia ryhmiä lapsistamme koostuu. Pienryhmät muodostuvat yksilöllisesti jokaisen lapsen tarpeista käsin, mitä ei ikä aina määritä. Tärkeämpää on, että oma pienryhmä on juuri lapsen omille taidoille sopiva. Pienryhmissä lauletaan, leikitään, liikutaan, taiteillaan, tutkitaan, ihmetellään ja opitaan uutta.

Kivijalka hyvälle ja turvalliselle arjelle on hoiva, huolenpito, syli ja läheisyys sekä ehdoton hyväksytyksi tulemisen tunne. Sieltä käsin on turvallista lähteä tutkimaan, tutustumaan, liikkumaan, leikkimään ja oppimaan. Meille tärkeitä hyvän arjen rakennusaineita ovat myös positiivinen ja luottavainen ilmapiiri, luovuuden tukeminen ja lapsen oma vaikuttamismahdollisuus, tunne kuulluksi tulemisesta. Tärkeää ja työtämme ohjaavaa on myös vanhempien kanssa käydyt kasvatuskeskustelut, niin lapsen tuonti- ja lähtötilanteissa kuin varsinaisissa pysähtymisissä lapsen asioiden ääreen vasu- ja arviointikeskusteluissa.

Ryhmät

Päiväkoti Vanamo Salainen laakso

Päiväkoti Vanamo Satumetsä

Vanamon päiväkoti

Kalliolantie 2
60720 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Ilomäki Reetta

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Päiväkoti Vanamo keittiö