Hyppää sisältöön
EtusivuKasvatus ja opetusVarhaiskasvatusPalaute ja muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Jos huoltajalle herää kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai tarvittaessa yksikön esimiehen kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa.

Huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

”Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä.” (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).

Toimi näin: Täytä sähköinen Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta -lomake (lähetys vaatii vahvan tunnistautumisen esimerkiksi pankkitunnuksilla). Voit myös tulostaa lomakkeen ja lähettää sen varhaiskasvatusjohtajalle postitse osoitteella Eveliina Nokua-Keisanen, Ilmajoen kunta, PL 23
60801 Ilmajoki.

Muistutuksen perusteella annetaan vastaus. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (Varhaiskasvatuslaki 54 §)

Päivähoitotoimisto

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi