Hyppää sisältöön
EtusivuKasvatus ja opetusVarhaiskasvatusVarhaiskasvatuksen palveluseteli ja muita vaihtoehtoja päivähoidolle
jaakonkujan päiväkodin lapsi

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Ilmajoella varhaiskasvatuksen palvelusetelillä tuetaan yksityistä varhaiskasvatusta siten, että perhe voi halutessaan valita kunnallisen varhaiskasvatuksen sijaan lapselleen yksityisen varhaiskasvatuksen.

Yksityinen Opetuspäiväkoti Pääskysaari aloittaa toimintansa maanantaina 3.5.2021. Päiväkoti toimii Ilmajoen kampusalueella uudessa hirsirakennuksessa. Perheet  voivat hakea paikkaa päiväkodista täyttämällä palvelusetelihakemuksen.

Pääskysaari toimii opetuspäiväkotina Etelä-Pohjanmaan Opiston lastenohjaaja-opiskelijoille (kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto). Opiskelijat ovat osa arkea. Lapsille tarjotaan turvallinen oppimisympäristö. Toimintaa ohjaa lapsilähtöisyys, yhteisöllisyys ja oppimisen ilo. Laadukasta varhaiskasvatusta lisää päiväkodin maaseutuhenkisyys ja terveellinen lähiruoka. Päiväkoti toimii Ilmajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Palvelusetelin myöntäminen

Kunta tekee päätöksen palvelusetelistä ja päivähoitopaikasta hakemuksen perusteella.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli voidaan myöntää perheelle varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä päiväkodissa tai hoitajan kotona tapahtuvaan perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on harkinnanvarainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta. Ilmajoella palveluseteliin ovat oikeutettuja varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevat lapset, joiden hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Perhe voi ottaa yhteyttä valitsemansa kunnan hyväksymään yksityiseen palvelun tuottajaan, jotka löytyvät kunnan ylläpitämistä palvelujen tuottajien rekisteristä. Alkuvaiheessa voi myös ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen alue-esimieheen. Palveluseteli myönnetään vanhempien valitsemalle, kunnan hyväksymälle, yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle. Yksityistä varhaiskasvatuspalveluja tuottavien on lain mukaan tehtävä ilmoitus varhaiskasvatuspalvelutoiminnan aloittamisesta valvovalle viranomaiselle. Ilmajoella ilmoitus jätetään varhaiskasvatusjohtajalle.

Palvelusetelin hakeminen

Perheen päädyttyä valinnassaan yksityiseen varhaiskasvatuksen toimijaan, tulee perheen ja palvelutuottajan aina tehdä varhaiskasvatuspalvelusta palvelusopimus. Tämän jälkeen perhe hakee palveluseteliä varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelihakemuksella lomakkeella, joka toimitetaan päivähoitotoimistoon Ilkantie 18. Palveluseteliä tulee hakea ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

Palvelusetelin arvo ja omavastuu

Varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon palvelusetelin arvon perustana on Ilmajoen kunnanhallituksen päätös 16.2.2015 § 54 määrittelemä kattohinta. Perhepäivähoidossa kattohinta on 680 €. Päiväkotihoidossa hinta on kunnanhallituksen päätöksen 13.6.2016 § 137 mukaan 820 euroa yli 3-vuotias ja 1 100 euroa alle 3-vuotias. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määräytyy paitsi kattohinnan, myös perheen ja palveluntuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palvelun laajuuden perusteella. Perheelle määritellään palvelusta omavastuuosuus, joka on samansuuruinen kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kattohinnasta varhaiskasvatusmaksun suuruinen summa. Perheen maksettavaksi jää palvelusopimuksessa sovitun hoitopaikkahinnan ja tulossidonnaisen palvelusetelin arvon välinen erotus. Palveluntuottaja voi periä omavastuuosuutensa suurempaa tai pienempää päivähoitomaksua kuin kunnallisessa päivähoidossa. Esim. Perheellä on korkein päivähoitomaksu, jolloin palvelusetelin arvoksi saadaan perhepäivähoidossa. 680,00-295,00=385,00 € (palvelusetelin arvo). Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määritellään kuten päivähoitomaksu kunnallisessa päivähoidossa. Perheen tulee toimittaa hoidon alkaessa tuloselvitys päivähoitomaksun määrittämiseksi lomake (liitteenä tulotositteet ja/tai opiskelutodistukset) päivähoitotoimistoon, Ilkantie 18. Omavastuuosuus määritellään tulojen perusteella samoin perustein kuin kunnallisessa päivähoidossa. Palveluntuottaja perii omavastuuosuuden asiakkaalta.

Muita vaihtoehtoja päivähoidolle

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

Lasten kotihoidontukea haetaan Kelalta.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan Suomessa asuvan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta.

Päivähoitotoimisto

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Mäki Anne

alue-esimies

Ala-Nisula Jenna

toimistosihteeri

laskutusasiat

Nokua-Keisanen Eveliina

varhaiskasvatusjohtaja

virkavapaalla 6.5.-5.11.2024