västilän koulun oppilaita

Koulukuljetukset

Perusopetuslain 32 §:n mukaan perus- tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, kun tämän koulumatka on pitempi kuin 5 km. Tämä koskee myös esiopetuksessa olevaa, jonka matka kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen sekä vastaavasti esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon on yli 5 km. Maksuton kuljetusetu ei koske päivähoitokuljetuksia. Esiopetus on joko lähtö- tai päätepiste – täten kodin ja päivähoidon väliseen kuljetukseen ei säädöksen nojalla ole oikeutta (POL 32 § 1 mom.)

Koulukuljetus Ilmajoella järjestetään lähikouluun tai avustetaan huoltajaa riittävässä määrin, jos kuljetusta lähikouluun jostain syystä ei voida järjestää, kun:

  • perusopetuksen 1-2 luokkalaisen koulumatka on yli kolme (3) kilometriä.
  • perusopetuksen 3-9 luokkalaisten ja lisäopetuksessa olevien oppilaiden koulumatka on yli viisi (5) kilometriä.

Mikäli koulumatka on alle 3km tai 5km, huoltaja voi hakea erillisellä koulukuljetushakemuksella koulukuljetusta seuraavin perustein:

  • kyseenomaista koulukuljetusta koskevan lääkärinlausunnon nojalla, (huom. pidennettyyn oppivelvollisuuteen / tehostettuun tai erityiseen tukeen / erityisopetukseen siirto ei automaattisesti oikeuta koulukuljetusta).
  • tien liikenteellisen vaarallisuuden perusteella kantatiella 67 ja valtatiellä 19.
  • vaikeiden luonnonolosuhteiden perusteella (Jäppi ja Vaivaistenneva).
  • koulumatkan vaikeuden ja rasittavuuden perusteella tapauskohtaisesti harkiten ottaen huomioon oppilaan iän ja muut olosuhteet.

Ilmajoen kunta järjestää esioppilaille omalla päätöksellään kuljetusedun myös alle viiden kilometrin matkoille. Kuljetusetua on kuitenkin anottava esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Kuljetusetu on kunnan päättämin perustein sekä maksuttomana että maksullisena.

 

Sivistystoimisto

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

sivistystoimisto@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Soini Helena

toimistosihteeri

oppilasasiat

Myllyneva Heidi

toimistosihteeri

henkilöstöasiat

Ajankohtaista

Ajankohtaiset26.1.2023
Osallistu kuvakisaan 12.2. mennessä ja voita sadan euron lahjakortti.
Ajankohtaiset29.11.2022
Tervetuloa!

Sähköinen asiointi

Koulukuljetushakemus