Opiskelijahuolto ja -tuki

Varmimmin yhteydenotto toimii Wilman kautta.

Koulun yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän tehtäviä:

  • suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
  • hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimet
  • koulutyön ja opintojen seuraaminen
  • opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen
  • opiskeluhuollon tiedottaminen
  • muut mahdolliset tehtävät

Koulun yksilöllinen opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu asiantuntijaryhmänä, mikäli huoli ilmenee. Näitä asiantuntijoita voivat tilanteesta riippuen olla muun muassa kuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja aineenopettaja.

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Koulupsykologi (Jikky) työskentelee lukion tiloissa 1. kerroksessa. Ajanvaraus kouluterveydenhoitajan tai koulukuraattorin ohjaamana.

Terveydenhoito

Koululääkäri

Opinto- ja koulumatkatuki

Kouluruokailu

Ruoka tarjoillaan Jaakko Ilkan koulun ruokalassa.

Ruokalista

Koululounaan tavoite on edistää oppilaan terveyttä, työtehoa sekä kehittää maku-ja ruokailutottumuksia.

Erityisruokavaliot

Sairaudenhoitoon tarkoitetut erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin tai terveydenhoitajan selvityksen perusteella hoito-ohjeen mukaisesti. Kouluterveydenhoitaja päivittää tietoja terveystarkastuksien yhteydessä. Uskonnolliset syyt huomioidaan (kouluterveydenhuolto).

Ruokailuajat

Lukion vuoro arkisin klo 11.25

Ilmajoen lukio

Ollilantie 3B
60800 Ilmajoki

Sähköinen asiointi

Wilma

Sähköposti

Classroom


Somekanavat

Facebook

Instagram