Jaakko Ilkan koulun henkilökunta

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Rehtori

Rousu Ari (AR), historia ja oppilaanohjaus

Apulaisrehtori

Nieminen Mira (MN), oppilaanohjaus

Viranhaltijat

Ala-Lahti Paula (PAL), erityisopetus /JOPO-luokka
Ala-Nikkola Jussi (JAN), kotitalous
Asiala Kati (KA), biologia ja maantieto
Autio Tiina (TA) erityisopetus / Tupaluokka 7 (sij. Lotta Heikkinen (LHe) 1.8.2021 – 31.7.2022)
Bengts Sanna (SB), matematiikka, kemia ja fysiikka
Haavisto Marianne (MH), ruotsi
Hakala Päivi (PH), äidinkieli ja kirjallisuus
Hintsa Virpi (VHI), liikunta ja terveystieto
Huhtamäki Virpi (VH), äidinkieli ja kirjallisuus
Isokangas Väinö (VI), matematiikka, fysiikka ja kemia
Jaakola Marko (MJ), biologia ja maantieto
Järvinen Sanna (SAJ), äidinkieli ja kirjallisuus
Kangas Suvi (SKA), kotitalous
Kuismanen Tuomo (TK), ruotsi ja saksa
Kujanpää Arto (AK), tekninen työ
Kujanpää Elisa (EK), oppilaanohjaus
Kunelius Reijo (RK), matematiikka, kemia ja fysiikka (sij. Aarne Kiviniemi (KIVI) 22.11.2021-22.2.2022)
Laituri Tarja (TLa), ruotsi ja englanti
Lehtiniemi Jarkko (JAL), kuvataide
Lähdesmäki Heli (HL), erityisopetus / Tupaluokka 8
Lähdesmäki Linda (LLÄ), peruskoulun ja lukion erityisopettaja
Lähteenmäki-Paukku Katja (KLP), matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka
Mattila Anne (AMA), erityisopetus / Tupaluokka 9
Mäkelä Marika (MMA), uskonto (sij. Onditi Zacharjas 1.1.20 – 5.6.2022)
Mäki Anniina (ANM), historia ja yhteiskuntaoppi
Neva-Keturi Markku (MNK), liikunta ja terveystieto
Ojala Danja (DO), historia ja yhteiskuntaoppi (sij. Maiju Matilainen 10.1.-25.2.2022)
Pajuniemi Päivi (PP), liikunta ja terveystieto
Penttilä Miia (MIP), englanti
Peräaho Anna (AP), peruskoulun ja lukion äidinkieli ja kirjallisuus
Pulli Liisa (LP), matematiikka, kemia ja fysiikka
Risku-Rajala Marjut (MRR), liikunta (sij. Hirsimäki Janina 20.1.-5.6.2022)
Roponen Niina (NR), matematiikka, kemia ja fysiikka
Rousu Eija (ER), matematiikka, kemia ja fysiikka
Somppi Sari (SSO), kotitalous ja terveystieto
Voutilainen Mikko (MIV), liikunta ja terveystieto
Vuorento Marjut (MV), musiikki
Yli-Krekola Reetta-Maija (RMY), tekstiilityö ja yrittäjämäinen toimintatapa
Ylipelkonen Jaakko (JY), tekninen työ ja yrittäjämäinen toimintatapa
Ylipulli Sari (SAY), englanti ja ranska

Päätoimiset tuntiopettaja

Huhtala Tuomas (THU)
Ikola Marjut (MI), erityisopettaja
Koivisto Anna-Maria, laaja-alainen erityisopettaja
Porola Tapani (TP), biologia ja maantieto
Kekkonen Paula (PKe), oppilaanohjaaja

Sivutoimiset tuntiopettajat

Harju-Säntti Alfia (AHS), venäjä
Kajaala Jenny (JeK), kuvataide
Laatikainen Tero (LT), liikunta

Koulunkäynnin ohjaajat

Hautamäki Jussi
Hopponen Ilona
Kuoppala Riitta, JOPO-luokan nuoriso-ohjaaja
Latva-Kiskola Janna
Lehtola Raila
Myllyniemi Mari
Neirola Anita
Nevala Marjo
Saarinen Terhi
Saranpää Ulla
Sarvela Aida
Takala Paula
Haukkala Riina

Muu henkilökunta

Loukasmäki Heli, koulusihteeri
Marttila Kari, koulukuraattori
Yli-Hannuksela Gita, terveydenhoitaja
Peltomaa Sari, psykiatrinen sairaanhoitaja
Anjala Jani, huoltomies
Klemola Suvi, siistijä
Lauttamus Tarja, siistijä
Panferova Ekaterina, siistijä
Pörri Sari, siistijä

Kouluruokailu

Ala-Huikku Heidi
Kammi-Rahnasto Kirsti
Koskimäki Heidi
Latvatalo Laura
Löppönen Tuula
Mäkelä Tiina
Takala Sari
Tapanainen Heidi

Jaakko Ilkan koulu

Ollilantie 3C
60800 ILMAJOKI

Yhteystiedot

Rousu Ari

Jaakko Ilkan koulun rehtori

Loukasmäki Heli

Jaakko Ilkan koulun koulusihteeri

Nieminen Mira

apulaisrehtori