Jaakko Ilkan koulun henkilökunta

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Rehtori

Rousu Ari (AR), historia ja oppilaanohjaus

Apulaisrehtori

Nieminen Mira (MN), oppilaanohjaus

Viranhaltijat

Ala-Lahti Paula (PAL), erityisopetus /JOPO-luokka
Ala-Nikkola Jussi (JAN), kotitalous
Asiala Kati (KA), biologia ja maantieto
Bengts Sanna (SB), matematiikka, kemia ja fysiikka
Haavisto Marianne (MH), ruotsi
Hakala Päivi (PH), äidinkieli ja kirjallisuus
Heikkinen Lotta (LHe),  erityisopetus / Tupaluokka
Hintsa Virpi (VHI), liikunta ja terveystieto
Huhtamäki Virpi (VH), äidinkieli ja kirjallisuus
Isokangas Väinö (VI), matematiikka, fysiikka ja kemia
Jaakola Marko (MJ), biologia ja maantieto
Järvinen Sanna (SAJ), äidinkieli ja kirjallisuus
Kallionsivu Mikko (MKa), tekninen työ
Kangas Suvi (SKA), kotitalous
Kuismanen Tuomo (TK), ruotsi ja saksa
Kunelius Reijo (RK), matematiikka, kemia ja fysiikka
Lehtiniemi Jarkko (JAL), kuvataide
Lähdesmäki Heli (HL), erityisopetus / Tupaluokka
Lähdesmäki Linda (LLÄ), peruskoulun ja lukion erityisopettaja
Lähteenmäki-Paukku Katja (KLP), matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka
Mattila Anne (AMA), erityisopetus / Tupaluokka
Mäkelä Marika (MMA), uskonto (sij. Onditi Zacharias (ZO) 1.8.2022-31.7.2023)
Mäki Anniina (ANM), historia ja yhteiskuntaoppi
Neva-Keturi Markku (MNK), liikunta ja terveystieto
Ojala Danja (DO), historia ja yhteiskuntaoppi (sij. Matilainen Maiju 9.1.2023-24.2.2023)
Pajuniemi Päivi (PP), liikunta ja terveystieto
Penttilä Miia (MIP), englanti
Peräaho Anna (AP), peruskoulun ja lukion äidinkieli ja kirjallisuus (sij. Kivineva Taru (TaK) 1.8.2022-31.7.2023)
Pulli Liisa (LP), matematiikka, kemia ja fysiikka
Risku-Rajala Marjut (MRR), liikunta (sij. Ranta-Korpela Miia 1.1.2023-31.3.2023)
Roiha Petra, oppilaanohjaus (6.2.2023 alkaen)
Roponen Niina (NR), matematiikka, kemia ja fysiikka
Rousu Eija (ER), matematiikka, kemia ja fysiikka
Somppi Sari (SSO), kotitalous ja terveystietola
Viljanen Niina (NV), oppilaanohjaus
Voutilainen Mikko (MIV), liikunta ja terveystieto
Vuorento Marjut (MV), musiikki
Yli-Krekola Reetta-Maija (RMY), tekstiilityö ja yrittäjämäinen toimintatapa
Ylipelkonen Jaakko (JY), tekninen työ ja yrittäjämäinen toimintatapa
Ylipulli Sari (SAY), englanti ja ranska

Päätoimiset tuntiopettaja

Huhtala Tuomas (THU)
Kekkonen Paula (pKe), sitouttava kouluyhteistyön hanke, ( oppilaanohjaus 5.2.2023 saakka)
Laituri Tarja (TLa), ruotsi ja englanti
Porola Tapani (TP), biologia ja maantieto
Ylimäki Leena (LY), erityisluokanopettaja

Sivutoimiset tuntiopettajat

Harju-Säntti Alfia (AHS), venäjä
Kajaala Jenny (JeK), kuvataide
Laatikainen Tero (LT), liikunta
Viitala Tuomas (TV), tekninen työ

Koulunkäynnin ohjaajat

Haukkala Riina
Hautamäki Jussi
Hopponen Ilona
Kuoppala Riitta, JOPO-luokan nuoriso-ohjaaja
Kurki Leena
Lehtola Raila
Lähdesmäki Maarit
Mahlamäki Sanna
Neirola Anita
Saarinen Terhi
Salminen  Eliisa
Saranpää Ulla
Sarvela Aida
Takala Paula

Muu henkilökunta

Loukasmäki Heli, koulusihteeri
Marttila Kari, koulukuraattori
Yli-Hannuksela Gita, terveydenhoitaja
Poola Tanya, psykiatrinen sairaanhoitaja
Anjala Jani, huoltomies
Klemola Suvi, siistijä
Lauttamus Tarja, siistijä
Panferova Ekaterina, siistijä
Vaarankorpi Tuula, siistijä

Kouluruokailu

Ala-Huikku Heidi
Kammi-Rahnasto Kirsti
Koskimäki Heidi
Latvatalo Laura
Löppönen Tuula
Takala Sari
Tapanainen Heidi

Jaakko Ilkan koulu

Ollilantie 3C
60800 ILMAJOKI

Yhteystiedot

Rousu Ari

Jaakko Ilkan koulun rehtori

Loukasmäki Heli

Jaakko Ilkan koulun koulusihteeri

Nieminen Mira

apulaisrehtori