Rehtorin palsta

Rehtorin puhe koulun päättäjäisjuhlassa 5.6.2021

Hyvät 9. luokkalaiset, muut oppilaat ja koko kouluväki. Olemme taas siinä vaiheessa, että yhden ikäluokan peruskoulu päättyy ja saatte perusopetuksen päättötodistuksen. Suuntaatte hyvät nuoret tavoittelemaan omia unelmianne.

Kahta viimeistä vuottanne peruskoulussa on vaikeuttanut koronan pelko. Monta mukavaa asiaa on jouduttu sen vuoksi perumaan. Kaikkien onneksi olemme kuitenkin pahimmalta välttyneet, eikä pandemia ole päässyt koulussamme riehumaan.

Ensimmäistä kertaa urallani en voi todeta, että teidän oppivelvollisuutenne päättyy hyvät ysiluokkalaiset, sillä joulukuussa eduskunta päätti jatkaa oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen saakka. Olette ensimmäinen ikäluokka, jota muuttunut lainsäädäntö koskee. Oppivelvollisuuden suorittaminen loppuun jatkuu teidän osaltanne joko ammattikoulussa tai lukiossa.

Asia on nähtävä positiivisena mahdollisuutena, sillä oppivelvollisuuden jatkuminen tuo enemmän kuin vie. Opiskelumateriaalit ja tarvikkeet ovat teidän kohdaltanne hyvät nuoret ensi syksynä ilmaisia toisin kuin tähän saakka toisen asteen kouluissa. Esimerkiksi lukiot hankkivat kaikille opiskelijoille kannettavat tietokoneet, koska niitä tarvitaan lähes kaikilla kursseilla. Myöskään koulumatkoja ei tarvitse itse maksaa. Säästöt opiskelumateriaaleissa ja –tarvikkeissa sekä koulumatkoissa voivat olla ensimmäisenä lukuvuonna jopa yli 1000 euroa toisen asteen opiskelijaa kohden.

Kannattaa muistaa, että aikaisempinakin vuosina Jaakko Ilkan koulun päättäneet nuoret ovat jatkaneet joko lukioon tai ammattikouluun. Ikäluokasta riippuen vain 1 – 3 henkeä on aluksi parannellut arvosanojaan kymppiluokalla tai hakenut vauhtia ammattistartista. Joten muutos ei meiltä lähtevien oppilaiden osalta ole kovin suuri.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun ensimmäinen oppivelvollisuuslaki säädettiin. Sen seurauksena kunnat joutuivat rakentamaan kansakouluja ja palkkaamaan niihin opettajia. Lähes 50 vuotta sitten siirryttiin peruskoulujärjestelmään. Se oli iso muutos, sillä esimerkiksi kieliä kansakouluissa ei opetettu ollenkaan, eikä pelkän kansakoulun käynyt päässyt vaikkapa lukioon. Niinpä kansakoulujen rinnalla toimi pitkään oppikouluja, joihin piti hakeutua, jos halusi lukioon. Oppikoulujen huono puoli oli niiden maksullisuus ja se, että niitä ei ollut kaikissa kunnissa. Opiskelutarvikkeet, ruokailu, lukukausimaksut ja koulumatkat piti vanhempien maksaa. Ilmainen peruskoulu on taannut tasavertaiset jatko-opiskelumahdollisuudet kaikille varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Tänä vuonna voimaan tulleen oppivelvollisuusuudistuksen taustalla ovat työelämän vaatimukset. Tarvitaan entistä pidemmälle koulutettu väkeä eri töissä. Kansainvälisissä vertailuissa olemme jäämässä koulutusasteen suhteen jälkeen monista muista Euroopan maista, mm. Pohjoismaista ja Saksasta. Se on innoittanut uudistukseen sekä tieto siitä, että pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyys ei ole niin hyvä kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneiden. Aikaisempina vuosina osa peruskoulun päättäneistä ei ole hakeutunut toisen asteen koulutukseen tai on sen keskeyttänyt. Nyt halutaan varmistaa, että kaikki saavat ilmaisen koulutuksen myös peruskoulun jälkeen.

Olemme iloisia, että te hyvät nuoret saatte nyt peruskoulun päättötodistuksen. Sen merkitys säilyy, koska sillä haetaan kuten aikaisemminkin toisen asteen jatkokoulutuspaikkoihin lukioihin tai ammatillisiin oppilaitoksiin. Toivottavasti pääsette ykkössijalle asettamaanne oppilaitokseen ja mieluisalle linjalle. Vaikka ykkösvaihtoehto ei aina toteudu, niin jatkokoulutus kannattaa ja nyt siihen jopa velvoitetaan.

Lopuksi esitän muutamia seikkoja kuluneesta lukuvuodesta. Koulun päättyessä oppilaita on 483, joista tyttöjä on 234 ja poikia 249. Päättötodistuksen saa tänään 153 yhdeksäsluokkalaista. Päättävien luokkien paras keskiarvo on 9,73. Koulu on jälleen saanut runsaasti lahjoituksia stipendeihin. Kiitän lämpimästi kaikkia lahjoittajia oppilaiden tukemisesta. Kesäloman jälkeen koulua jatkaville oppilaille toivotan mukavaa lomaa. Henkilökunnalle esitän lämpimät kiitokset menneestä monin osin raskaasta lukuvuodesta ja toivotan teille levollista ja virkistävää kesää.

Ari Rousu
rehtori

Jaakko Ilkan koulu

Ollilantie 3C
60800 ILMAJOKI

Yhteystiedot

Rousu Ari

Jaakko Ilkan koulun rehtori