Rehtorin palsta

9.1.2023

Hyvää alkavaa vuotta kouluväki!

Toivon, että joululomanne on sujunut rauhallisesti ja olette keränneet voimia kevätlukukautta varten. Talvi on ollut vaihteleva. Välillä lumet jo hävisivät lähes kokonaan. Toivottavasti lumi pysyy nyt sydäntalven ajan, sillä se tuo valoa pimeään vuodenaikaan. Onneksi menemme valoa kohti. Tänään päivä on jo noin 40 min pidempi kuin silloin, kun joululoma alkoi.

Lukukauden alkaessa oppilaita on 510. Uusia opettajia on neljä, joista kolme aloittaa tänään ja yksi liittyy joukkoomme neljän viikon päästä. Tammikuun viimeisenä viikonloppuna meillä on avointen ovien päivä lauantaina 28.1.2023. Silloin toivomme, että mahdollisimman monen oppilaan huoltaja tulee nuorensa sijasta kouluun. Pidämme silloin aamupäivällä muutaman oppitunnin keskiviikon lukujärjestystä soveltavasti käyttäen.

Yhdeksäsluokkalaisille lukukausi on ratkaiseva, koska he hakevat toisen asteen koulutuspaikkoja sillä todistuksella, jonka keväällä saavat. Vaikka oppivelvollisuuslaki on muuttunut ja oppivelvollisuusikää jatkettiin 18:aan ikävuoteen, ei muutos takaa sitä, että välttämättä pääsee haluamaansa opiskelupaikkaan ja opintolinjalle. Siksi kannattaa edelleen ponnistella. Nyt on vielä aikaa korottaa arvosanoja. Lukioon on keskiarvoraja ja monille ammattikoulun linjoille ei pääse, ellei ole hyvää todistusta.

7. luokkalaisia ja heidän vanhempiaan informoidaan valinnaisaineista tammikuun aikana. Sen jälkeen tehdään valinnaisainevalinnat kahdeksatta luokkaa varten. Toivotaan, että kaikki valinnat voidaan toteuttaa. Muistakaa kuitenkin, että varavalinnat ovat tasavertaisia varsinaisten valintojen kanssa. Valinnat tehdään vain kasiluokkaa varten ja sitten seuraavana lukuvuonna tehdään valinnat päättöluokalle.

8. luokkalaisten on hyvä muistaa, että valmistautuminen viimeiseen kouluvuoteen alkaa tänä keväänä. Joulun alla teitte valinnat 9. luokalle. Suurin osa valinnoista toteutuu haluamallanne tavalla. Muutoksissa on yleensä käytetty varavalintoja. Useimmiten syynä on ollut se, ettei valittuun aineeseen ole muodostunut opetusryhmää.

Koulussa ja opinnoissa menestyminen vaatii työtä ja vaivaa. Aloitetaan kevätlukukausi sellaisella asenteella, että hommat hoituvat! Kun tekee parhaansa, se riittää.

Toivotan koko kouluväelle koulutusmyönteistä ja innostavaa kevätlukukautta.

Ari Rousu
rehtori

Jaakko Ilkan koulu

Ollilantie 3C
60800 ILMAJOKI

Yhteystiedot

Rousu Ari

Jaakko Ilkan koulun rehtori