Oppilashuolto ja opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

 • 7A, 7F, 9A, 9C, 9F, 9G Mira Nieminen
 • 7B, 7D, 7E, 7G, 8B, 8D, 8H, 8K, 9B, 9D Petra Roiha (Paula Kekkonen 5.2. 2023 saakka)
 • 7C, 7G, 7H, 7I, 7J, 8A, 8C, 8E, 8F, 8G, 8I, 8J, 9E, 9H Niina Viljanen
 • Jopo Paula Ala-Lahti

Koulumme TET (työelämään tutustuminen) toteutetaan

 • 7. luokilla 1 päivä ke 8.2.2023
 • 8. luokilla 5 päivää 8ABCD 24.4.2023-28.4.2023 ja 8EFGHI 8.5.2023-12.5.2023
 • 9. luokilla 5 päivää 9ABCD 21.11.2022-25.11.2022 ja 9EFGH 28.11.2022- 2.12.2022

Tarkemmat ajankohdat opinto-ohjauksen tapahtumista löytyvät tapahtumakalenterista.

Terveydenhuolto

Pyrkii luomaan terveyttä edistävän kouluympäristön oppilaan ikä-ja kehityskauteen sekä elämäntilanteeseen sopivalla terveysohjauksella yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Kouluterveydenhuollon painopiste on oppilaan voimavarojen ja elämänhallinnan tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisemisessä ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Kaikilla oppilailla, joilla jokin pitkäaikaissairaus (esim. astma, migreeni, diabetes), on oltava omat lääkkeet mukana repussa!

Kouluterveydenhoitaja

 • haastattelee oppilaat vuosittaisissa terveystapaamisissa.
 • hoitaa pieniä koulutapaturmia. Tapaturman sattuessa lähin koulun aikuinen arvioi ensiavun tarpeen, on yhteydessä kotiin ja tekee tarvittaessa koulutapaturmailmoituksen.
 • tarkistaa, että pitkäaikaiskontrollit ovat hoidossa.
 • tarkistaa näön vuosittain terveystapaamisen yhteydessä. Tarvittaessa kouluterveydenhoitaja ohjaa oppilaan silmälääkärin vastaanotolle. Ensimmäiselle käynnille saa lähetteen/maksusitoumuksen.

Kouluterveydenhoitajana toimii Gita Yli-Hannuksela. Avoin aika terveydenhoitajan vastaanotolle on klo 10.45–11.45. Tuona aikana terveydenhoitajaa voi tulla tapaamaan aikaa varaamatta. Oppitunnit ja välitunnit on pääosin rauhoitettu terveystarkastuksille.

Terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta tai soittamalla klo 14 jälkeen.

Koululääkäri

Koululääkärin vastaanotto on koululla kerran viikossa. Terveydenhoitajan kautta voi varata ajan vastaanotolle. Jokainen oppilas käy koululääkärin tarkastuksessa 8. luokalla, jolloin toteutetaan laaja-alainen terveystarkastus ja nuorelle tehdään nuorison terveystodistus. Laaja-alainen terveystarkastus toteutetaan tapaamisella ensin terveydenhoitajan kanssa jonka jälkeen on lääkärin vastaanotto. Tuolloin huomioidaan pitkäaikaissairaudet suhteessa jatkokoulutuksen valintoihin, ajokortteihin ja asevelvollisuuteen. Samalla sovitaan pitkäaikaissairauksien jatkoseuranta peruskoulun jälkeen. Huoltajaa toivotaan mukaan tapaamiseen.

Hammashoitola

Hammashoitolaan kutsutaan kaikki 8. luokkalaiset, kutsut lähetetään kotiin. Hammashuoltoon liittyvissä asioissa yhteys suoraan hammashoitolaan, p. 06 4585161.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja auttaa, jos nuorella itsellä, vanhemmilla tai työntekijöillä on herännyt huoli nuoren mielialaongelmista tai neuropsykiatriset pulmat kuten ADHD, Aspergerin oireyhtymä aiheuttavat haasteita opiskelussa tai nuoren jaksamisessa.

Vastaanotolle nuoria voivat ohjata terveydenhoitaja, kuraattori, oppilashuoltoryhmä, perhekeskus, nuorisopsykiatrinen tiimi tai erikoissairaanhoito. Vanhemmat ja nuori itse voivat olla myös suoraan yhteydessä. Vastaanotolle tullaan aina suunnitellusti ajanvarauksella ja ne ovat vapaaehtoisia.

Hoitajan tavoittaa parhaiten numerosta 040-628 7616 ma-pe klo 8-9 tai  Wilman kautta. Psykiatrisena sairaanhoitajana toimii Tanya Poola.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, joka auttaa ja tukee työssään oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulukuraattori tekee yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä, opettajien, koulun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koulukuraattori on työssään vaitiolovelvollinen, joten keskustelut ovat luottamuksellisia.

Milloin koulukuraattorin puheille?

Opiskelijana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, kun sinulla on mitä tahansa kouluun, kotiin, ihmissuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyviä asioita mielessäsi, joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa.

Huoltajana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsestasi tai perheesi tilanteesta etkä oikein tiedä, mitä tehdä tai kehen ottaa yhteyttä.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia.

Kun otat yhteyttä, lähdemme yhdessä miettimään asiaa ja etsimään keinoja tilanteeseen. Myös koulun ulkopuolisten palvelujen tarpeellisuutta voimme tarvittaessa pohtia yhdessä.

Tule juttelemaan, soita tai laita viestiä joko Wilman tai sähköpostin kautta niin pienemmissä kuin isoimmissa asioissa!

Kouluruokailu

Jaakko Ilkan koulun keittiö

Keittiö toimii keskuskeittiönä, jossa valmistetaan lounasruoka Jaakko Ilkan koulun ja lukion lisäksi Palonkylän, Ahonkylän, Peltoniemen, Tuomiahon ja Luoman kouluille sekä Metsätähden, Vanamon, Herralan ja Paimenkujan päiväkoteihin. Lämmintä lounaan pääruokaa valmistetaan Västilän, Ilomäen, Nopankylän kouluihin sekä Päivätien päiväkotiin. Yhteensä valmistetaan n.1800 annosta.

Ruokalista

Koulussamme on kiertävä neljän viikon ruokalista, joka on nähtävissä näillä sivuilla ja koulun ilmoitustauluilla. Koululounaan tavoite on edistää oppilaan terveyttä, työtehoa sekä kehittää maku-ja ruokailutottumuksia. Koululounas täydentää kotona tapahtuvaa ruokailua (ruokalista).

Erityisruokavaliot

Sairaudenhoitoon tarkoitetut erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin tai terveydenhoitajan selvityksen perusteella hoito-ohjeen mukaisesti. Kouluterveydenhoitaja päivittää tietoja terveystarkastuksien yhteydessä. Uskonnolliset syyt huomioidaan (kouluterveydenhuolto).

Ruokailuajat

 1.  vuoro 10.45 = yläkoulu
 2.  vuoro 11.25 = lukio
 3.  vuoro 11.45 = yläkoulu

Jaakko Ilkan koulu

Ollilantie 3C
60800 ILMAJOKI

Nieminen Mira

apulaisrehtori

Löppönen Tuula

ruokapalveluesimies