Oppilashuolto

Opinto-ohjaus

 • 7C, 7F, 8E, 8F, 9C, 9D, 9E, 9F Mira Nieminen
 • 7B, 7D, 8A, 8B, 8C, 8G, 8H, 9A, 9B, 9G, 9H Elisa Kujanpää
 • 7A, 7E, 7G, 7H Jaakko Yli-Pelkonen
 • 8D Tuomo Kuismanen
 • 8I Jarkko Lehtiniemi
 • Jopo Paula Ala-Lahti

Koulumme TET (työelämään tutustuminen) toteutetaan

 • 7. luokilla 1 päivä ke 22.2.2021
 • 8. luokilla 5 päivää 8ABCD 3.5.2021-7.5.2021 ja 8EFGHI 17.5.2021-21.5.2021
 • 9. luokilla 5 päivää 24.8.2020-28.8.2020 (siirretty keväältä 2020) sekä 9ABCD 16.11.2020-20.11.2020 ja 9EFG 23.11.2020- 27.11.2020

Tarkemmat ajankohdat opinto-ohjauksen tapahtumista löytyvät tapahtumakalenterista.

Terveydenhuolto

Pyrkii luomaan terveyttä edistävän kouluympäristön oppilaan ikä-ja kehityskauteen sekä elämäntilanteeseen sopivalla terveysohjauksella yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Kouluterveydenhuollon painopiste on oppilaan voimavarojen ja elämänhallinnan tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisemisessä ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Kaikilla oppilailla, joilla jokin pitkäaikaissairaus (esim. astma, migreeni, diabetes), on oltava omat lääkkeet mukana repussa!

Kouluterveydenhoitaja

 • haastattelee oppilaat vuosittaisissa terveystapaamisissa.
 • hoitaa pieniä koulutapaturmia. Tapaturman sattuessa lähin koulun aikuinen arvioi ensiavun tarpeen, on yhteydessä kotiin ja tekee tarvittaessa koulutapaturmailmoituksen.
 • tarkistaa, että pitkäaikaiskontrollit ovat hoidossa.
 • tarkistaa näön vuosittain terveystapaamisen yhteydessä. Tarvittaessa kouluterveydenhoitaja ohjaa oppilaan silmälääkärin vastaanotolle Ilkan Optiikkaan. Ensimmäiselle käynnille saa lähetteen/maksusitoumuksen.

Kouluterveydenhoitajana toimii Gita Yli-Hannuksela. Avoin aika terveydenhoitajan vastaanotolle on klo 10.45–11.45. Tuona aikana terveydenhoitajaa voi tulla tapaamaan aikaa varaamatta. Oppitunnit ja välitunnit on pääosin rauhoitettu terveystarkastuksille.

Terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta tai soittamalla klo 14 jälkeen.

Koululääkäri

Koululääkärin vastaanotto on koululla kerran viikossa. Terveydenhoitajan kautta voi varata ajan vastaanotolle. Jokainen oppilas käy koululääkärin tarkastuksessa 8. luokalla, jolloin toteutetaan laaja-alainen terveystarkastus ja nuorelle tehdään nuorison terveystodistus. laaja-alainen terveystarkastus toteutetaan tapaamisella ensin terveydenhoitajan kanssa jonka jälkeen on lääkärin vastaanotto. Tuolloin huomioidaan pitkäaikaissairaudet suhteessa jatkokoulutuksen valintoihin, ajokortteihin ja asevelvollisuuteen. Samalla sovitaan pitkäaikaissairauksien jatkoseuranta peruskoulun jälkeen. Huoltajaa toivotaan mukaan tapaamiseen.

Hammashoitola

Hammashoitolaan kutsutaan kaikki 8. luokkalaiset, kutsut lähetetään kotiin. Hammashuoltoon liittyvissä asioissa yhteys suoraan hammashoitolaan, p. 06 4585161.

Koulupsykologi

Koulupsykologi on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Koulupsykologi auttaa oppilaita ja heidän perheitään erityisesti kouluun liittyvissä ongelmatilanteissa sekä ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Toimenkuvaan kuuluvat muun muassa psykologisten tutkimusten ja arviointien tekeminen liittyen erilaisiin oppimisen, tunne-elämän tai käyttäytymisen pulmiin sekä tukikeskustelut oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Lisäksi koulupsykologi osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön ja tukitoimien suunnitteluun yhdessä muiden koulun ammattihenkilöiden kanssa.

Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä opettajat, vanhemmat tai oppilas itse puhelimitse tai Wilman kautta. Koulupsykologi on vaitiolovelvollinen, joten keskustelut ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, joka auttaa ja tukee työssään oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulukuraattori tekee yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä, opettajien, koulun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koulukuraattori on työssään vaitiolovelvollinen, joten keskustelut ovat luottamuksellisia.

Milloin koulukuraattorin puheille?

Opiskelijana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, kun sinulla on mitä tahansa kouluun, kotiin, ihmissuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyviä asioita mielessäsi, joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa.

Huoltajana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsestasi tai perheesi tilanteesta etkä oikein tiedä, mitä tehdä tai kehen ottaa yhteyttä.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia.

Kun otat yhteyttä, lähdemme yhdessä miettimään asiaa ja etsimään keinoja tilanteeseen. Myös koulun ulkopuolisten palvelujen tarpeellisuutta voimme tarvittaessa pohtia yhdessä.

Tule juttelemaan, soita tai laita viestiä joko Wilman tai sähköpostin kautta niin pienemmissä kuin isoimmissa asioissa!

Kouluruokailu

Jaakko Ilkan koulun keittiö

keittiö toimii keskuskeittiönä jossa valmistetaan lounasruoka Jaakko Ilkan koulun ja lukion lisäksi Palonkylän, Ahonkylän ja Luoman kouluille, Metsätähden, Käpälämäen, Vanamon, Tammikuhnalan, Peuralan, Paimenkujan ja Jaakonkujan päiväkoteihin. Yhteensä valmistetaan n.1800 annosta.

Ruokalista

Kunnassamme on kiertävä kuuden viikon ruokalista, joka on nähtävissä näillä sivuilla ja viikottain tarkennettuna ruokasaliin tultaessa. Koululounaan tavoite on edistää oppilaan terveyttä, työtehoa sekä kehittää maku-ja ruokailutottumuksia. Koululounas täydentää kotona tapahtuvaa ruokailua (ruokalista).

Erityisruokavaliot

Sairaudenhoitoon tarkoitetut erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin tai terveydenhoitajan selvityksen perusteella hoito-ohjeen mukaisesti. Kouluterveydenhoitaja päivittää tietoja terveystarkastuksien yhteydessä. Uskonnolliset syyt huomioidaan (kouluterveydenhuolto).

Ruokailuajat

 1.  vuoro 10.45 = yläkoulu
 2.  vuoro 11.25 = lukio
 3.  vuoro 11.45 = yläkoulu

Jaakko Ilkan koulu

Ollilantie 3C
60800 ILMAJOKI

Kujanpää Elisa

opinto-ohjaaja

Nieminen Mira

apulaisrehtori

Yli-Hannuksela Gita

terveydenhoitaja

Jaakko Ilkan koulu

Marttila Kari

koulukuraattori

Löppönen Tuula

ruokapalveluesimies