Neiron päiväkoti

Neiron päiväkoti siirtyi syksyllä 2018 Neiron koulun tiloista uuteen samassa pihapiirissä olevaan n. 60-paikkaseen päiväkotiin. Koulun liikuntasali ja urheilukenttä ovat käytössämme. Lähiympäristön metsään teemme retkiä. Päiväkodin piha kannustaa liikkumaan monipuolisesti.

Neiron päiväkodissa on esiopetusryhmä ja kaksi pienempien ryhmää. Päiväkoti on avoinna klo 6.30 – 17.00, mutta päiväkodilla on valmius avata aiemmin ja palvella klo 18 asti perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Painotamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä yksilö huomioiden, lasten osallisuutta ja toimijuutta sekä turvallisuutta. Oppimisympäristöllä tuetaan leikin kautta oppimista. Perheiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä tuetaan lapsen hyvää päivää päiväkodilla.

Ryhmät

Neiron päiväkoti Keltakukkula (1-3 v)

Neiron päiväkoti Viherkumpu (3-5 v)

Neiron päiväkoti Sinilaakso (esiopetus)

Neiron päiväkoti

Saunamäentie 300 B
60760 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Sillanpää Anu

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

toimivapaalla 1.8.2022–30.6.2023, sijaisena Anu Sillanpää

Neiron päiväkoti keittiö