Hyppää sisältöön
EtusivuPäätöksenteko
ilmajoen kunnan henkilöstöä

Päätöksenteko

Ilmajoen kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 35-jäseninen valtuusto. Valtuusto päättää kunnan asioista sekä vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Kunnanvaltuusto nimittää kunnanhallituksen, joka valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa sitä. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä operatiivista toimintaa. Ilmajoella on myös useita lauta- ja johtokuntia. Ne valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa. Nuorten asioita ajaa Ilmajoen nuorisovaltuusto ja vammaisten asioita Vammais- ja ikäihmisten neuvosto.

Johtaminen

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja operatiivista toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja toimii asioiden esittelijänä.

Kunnan toimintojen yhteensovittamiseksi kunnassa toimii kunnanjohtajan nimeämä johtoryhmä.

 

Kunnantalo

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

ma–to 8–15.45
pe 8–15

työntekijöiden sähköpostit etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi