Sivistysosasto

Sivistysosasto kuuluu kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Sivistysosaston osastopäällikkönä on sivistysjohtaja. Sivistysosastolla työskentelee talousarviovuotena 2020 kokonaistyöajaksi muutettuna 487,5 henkilöä. (Vakinaisia työntekijöitä 362,95 ja määräaikaisia 124,55)

Sivistysosaston henkilöstön tehtävänä on vastata

 • kasvatus- ja opetuslautakunnan asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta
 • nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta
 • koulutuksen järjestämisestä (esi- ja perusopetus, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä ammatillinen ja lukiokoulutus)
 • varhaiskasvatuksesta (esiopetus, päivähoito)
 • kirjastopalveluista
 • kulttuuripalveluista
 • vapaasta sivistystyöstä (Ilmajoki-opisto ja musiikkiopisto)
 • nuorisopalveluista
 • liikuntapalveluista

Osaston tavoitteena on tarjota laadukkaat ja toimivat sivistyspalvelut kunnassa.

Sivistysosaston tulosalueita ovat:

 1. Perusopetuksen tulosalue: sivistysjohtaja
 2. 2. asteen koulutuksen tulosalue: sivistysjohtaja
 3. Varhaiskasvatuksen tulosalue: varhaiskasvatusjohtaja
 4. Vapaan sivistystyön tulosalue: Ilmajoki-opiston rehtori
 5. Vapaa-aikapalveluiden tulosalue: Liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori
 6. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosalue: kirjasto- ja kulttuurijohtaja

Sivistysosaston tulosalueiden yksiköitä on 39. Yksiköistä sivistystoimisto ja päivähoitotoimisto huolehtivat muiden yksikköjen toimivuuden sujuvuudesta.

Sivistysosaston yksiköt:

1.Sivistystoimisto

2.-13. 12 alakoulua (Ahonkylä, Herrala, Ilomäki, Koskenkorva, Luoma, Munakka, Neiro, Nopankylä, Palonkylä, Peltoniemi, Tuomikylä, Västilä)

14. Yläkoulu; Jaakko Ilkka

15. Perusopetuksen aamu- ja iltapäiväpalvelut

16. Lukio

17. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

18. Ilmajoki-opisto

19. Musiikkiopisto

20. Päivähoitotoimisto

21-35. Päiväkodit, esiopetusyksiköt, perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoito (Päivätien päiväkoti, Palonkylän esiopetus, Tammikuhnalan päiväkoti, Metsätähden päiväkoti, Vanamon päiväkoti, Käpälämäen päiväkoti, Peuralan päiväkoti, Paimenkujan päiväkoti, Neiron päiväkoti, Ahonkylän päiväkodit, Västilän esiopetus/päivähoito, Munakan päiväkoti, Jaakonkujan päiväkoti, Perhepäivähoito)

36. Vapaa-aikatoimisto

37. Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskus

38. Liikuntapalvelut

39. Nuorisopalvelut

 

Sivistysosasto

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Hallinnon yhteystiedot

Hakala Janne

sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Myllyneva Heidi

toimistosihteeri

henkilöstöasiat

Soini Helena

toimistosihteeri

oppilasasiat