Tekninen osasto

Tekninen hallinto koordinoi ja johtaa teknisen toimialan tehtäväalueiden toimintaa, vastaa toimialan hankintatoimesta ja rakennuttamistoiminnoista sekä valmistelee teknisen lautakunnan päätettäväksi tulevat talousarvio- ja muut hallinto- ja johtosäännöissä määritellyt asiat.

Meneillään olevat ja lähivuosien suunnitelmiin sisältyvät rakennushankkeet, alueelliset ja seudulliset projektit ja kehittämishankkeet työllistävät monipuolisesti toimialaa.

Hankkeen taloudellinen toteuttaminen edellyttää suunnitteluvalmiuden pitämistä riittävänä. Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvien laitosten ja kiinteistöjen valvontaa keskitetään erikseen tehtävin päätöksin.

Suunnittelussa käytetään pääasiassa ostopalveluita. Rakentamisessa käytetään urakoinnin eri muotoja sekä osaurakoinnin ja oman työn yhdistelmiä. Rakentaminen toteutetaan taloudellisesti ja olevat resurssit käytetään tehokkaasti ja joustavasti.

Teknisen hallinnon tehtäväalueelle sisältyvät päävastuualueet:

  • kaavoitus ja mittaustoimi
  • kiinteistötoimi
  • liikenneväylät ja muut yleiset alueet
  • tekniset palvelut
  • vesihuolto ja jätehuolto
  • rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
  • palo- ja pelastustoimi

Tekninen osasto

Ilkantie 17 (Ilkanrati)
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Hallinnon yhteystiedot

Perälä Paavo

tekninen johtaja

Lehto Merja

osastosihteeri