Hyppää sisältöön
EtusivuPäätöksentekoKirjaamo ja arkisto

Kirjaamo

Kirjaamo ottaa vastaan kuntaan saapuvat asiakirjat, kirjaa ne ja lähettää ne eteenpäin käsittelyä varten. Kirjaamon asianhallintajärjestelmään rekisteröidään kuntaan saapuvat asiakirjat ja merkitään asian käsittelyvaiheet. Kirjaamossa otetaan myös vastaan kuntalaisaloitteet, ja sieltä ne ohjataan eteenpäin asiaankuuluville tahoille.

Kunnan kirjaamosta saa tietoja kuulutuksista, vireillä olevista asioista, valtuuston ja hallituksen päätöksistä, luottamushenkilöistä sekä asiakirjojen käsittelystä ja kulusta kunnassa.

Kirjaamo ottaa vastaan myös kuntaan osoitteella kirjaamo@ilmajoki.fi  tulevan sähköpostin.

Pöytäkirjat

Pöytäkirjoja Ilmajoen kuntaa koskevista päätöksistä on kunnan arkistossa vuodesta 1788 alkaen.

Yksityiselämän suojaamisvelvoitteen vuoksi voidaan henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat pitää sivustolla vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman ajan. Pöytäkirjat julkaistaan kunnan tietoverkossa yhden vuoden ajanjaksolla, tätä aikaisemmista pöytäkirjoista tietoja saa:

Kuivaniemi Minna

arkistosihteeri

Arkistotoimi ja kunnan keskusarkisto

Arkistotoimi on kunnassa hallinnolliset organisaatiorajat ylittävä kokonaistehtävä, jonka piiriin kuuluvat kaikki kunnallisissa tehtävissä tarvittavat tiedot ja asiakirja-aineistot. Arkistotoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kunnan tietopalvelujärjestelmää tyydyttämään yksilön ja yhteiskunnan tiedontarvetta kunnan päätöksistä ja toiminnasta. Siihen kuuluu mm. varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, tietopalvelusta huolehtiminen, asiakirjojen säilytysarvon määritteleminen sekä tarpeettoman aineiston hävittäminen.

Keskusarkisto sijaitsee kunnantalon ensimmäisessä kerroksessa. Keskusarkisto toimiii kunnan eri toimialojen pysyvästi ja pitkänaikaa (yli 10 v) säilytettävien asiakirjojen päätearkistona. Arkistoituja asiakirjoja kuntalaisten ja tutkijoiden käyttöön on noin 850 hyllymetriä. Keskusarkistossa säilytettävät asiakirjat ovat pääosin julkisia ja asiakkaat saavat niitä arkiston toimitiloissa käytettäväkseen. Asiakirjoja lainataan ainoastaan viranomaiskäyttöön.

Päätearkistotiloja on lisäksi Ilmajoen lukiolla (Ollilantie 7) ja Virastotalolla (Asematie 5).

Kunnanhallituksen päätöksellä arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtaa ja valvoo arkistosihteeri, joka myös vastaa kunnan keskusarkistosta.

Ilmajoen pitäjä -historiateokset

Sähköinen tilauslomake

Ilmajoen kunnalta voi ostaa Niilo Liakan  Ilmajoen pitäjä -historiateosta.
Näköispainokseen on lisätty Jaakko Sarvelan laatima isäntä-, emäntä-  ja torppariluettelo. Kirjan hinta on 10 euroa.

Syyskuussa 2020 julkistettu 3. historiateos ”Ilmajoki 1935 – 1995” on myynnissä kunnantalon neuvonnassa.  Uutta teosta on saatavilla kunnatalon neuvonnasta 2.9.2020 alkaen käteismaksulla sekä postiennakolla postin kautta lähetettäessä. Postituskulut lisätään tilaukseen.  Kirjan hinta on 40 €/kpl ja seuraavat 30 €/kpl,  kun kysymyksessä on sama ostaja.

Tilaukset

Puhelinvaihde

Puhelinvaihde on avoinna ma-pe klo 9–11 ja 12–15.

Kunnantalo

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

ma–to 8–15.45
pe 8–15

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Sähköinen asiointi

Esityslistat ja pöytäkirjat


Yhteystiedot

Kuivaniemi Minna

arkistosihteeri