Luottamuselimet

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio rakentuu edustuksellisen luottamushenkilöjärjestelmän pohjalle. Kuntalaiset valitsevat vaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekoelimeen, kunnanvaltuustoon.

Valtuusto puolestaan valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, lautakuntiin ja johtokuntiin sekä antaa toimintaa varten tarvittavat johtosäännöt.

Vuoden 2021 kunnallisvaaleissa muodostui valtuuston paikkajakauma seuraavaksi toimikaudelle 2021 – 2025:

Puolue ÄänimääräValtuutettujen määrä
Suomen Keskusta r.p.198313
Perussuomalaiset r.p.11548
Kansallinen Kokoomus r.p.10927
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p.6544
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.4292
Vihreä liitto1441
Vasemmistoliitto230
yhteensä547935

Kunnantalo

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

virka-aika klo 9 – 15
Info avoinna klo 9 – 11 ja 12 – 15

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Puhelinvaihde

Lähde Marko

hallinto- ja talousjohtaja

Kormano Sanna-Maija

henkilöstöjohtaja

Teini Leena

toimistosihteeri

puhelinvaihde ja neuvonta

Keihänen Heleena

hallinto- ja viestintäsihteeri

Kuivaniemi Minna

arkistosihteeri

Jokilehto Hanna

toimistosihteeri

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Yli-Käkelä Anita

toimistosihteeri

pöytäkirjojen ja esityslistojen koonti, kopiointipalvelut

Talvitie Jari

tietojärjestelmäsuunnittelija

Talvitie Mikko

tietojärjestelmäasiantuntija

Kuusisto Ilkka

tietojärjestelmäasiantuntija