Luottamuselimet

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio rakentuu edustuksellisen luottamushenkilöjärjestelmän pohjalle. Kuntalaiset valitsevat vaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekoelimeen, kunnanvaltuustoon.

Valtuusto puolestaan valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, lautakuntiin ja johtokuntiin sekä antaa toimintaa varten tarvittavat johtosäännöt.

Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa muodostui valtuuston paikkajakauma seuraavaksi toimikaudelle 2017-2021:

Puolue ÄänimääräValtuutettujen määrä
Suomen Keskusta r.p.263916
Kansallinen Kokoomus r.p.12708
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p.9656
Perussuomalaiset r.p.6524
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.2501
Vasemmistoliitto490
Itsenäisyyspuolue r.p.90
yhteensä583435

Kunnantalo

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

ma–to 8–15.45
pe 8–15

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Puhelinvaihde

Pirttikoski Seppo

kunnanjohtaja

Kormano Sanna-Maija

henkilöstöjohtaja

Lähde Marko

hallinto-ja talousjohtaja

Teini Leena

toimistosihteeri

puhelinvaihde ja neuvonta

Keihänen Heleena

hallinto- ja viestintäsihteeri

Kuivaniemi Minna

arkistosihteeri

Korkiamäki Raili

toimistosihteeri

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Yli-Käkelä Anita

toimistosihteeri

pöytäkirjojen ja esityslistojen koonti, kopiointipalvelut

Talvitie Jari

tietojärjestelmäsuunnittelija

Talvitie Mikko

tietojärjestelmäasiantuntija