Kunnanvaltuusto 2017–2021

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan strategisesta päätöksenteosta, kunnan tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Kunnanvaltuustoon valitaan 35 valtuutettua.

Mannersuo Martti, puheenjohtaja
Koskela Markku, 1. varapuheenjohtaja
Koivuluoma Matti, 2. varapuheenjohtaja

Akkanen Hannu
Haapala Jussi
Hannuksela Juho
Hautala Salme
Hautamäki Pauliina
Kananoja Reetta
Kankaanpää Timo
Karvonen Juha-Pekka
Knuuttila Kari
Koskela Harri
Koskimies Heikki
Kuula Heikki
Lahti Risto
Luhtala Pentti
Lähdesmäki Juhana
Mänty Sofia
Niemelä Janne
Niemistö Esa
Palmu Veli-Jukka
Petäjävirta Irma
Pöytälaakso Niclas
Rahko Maria
Rahkola Helena
Ranto Ahti, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Raumanni Juho
Reinilä Johanna
Renkola Jari
Tuomikoski Timo, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Tuuri Timo
Välimaa Mari  (kvalt 8.2.2021)
Yli-Ojanperä Kirsti
Ylisaukko-oja Matti  (ero kvalt 8.2.2021)
Ålander Antti, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Kunnanvaltuusto 2021 – 2025

Yhteystiedot

Mannersuo Martti

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Koskela Markku

kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Koivuluoma Matti

kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Sähköinen asiointi

Esityslistat ja pöytäkirjat


Linkkejä

Sidonnaisuudet


Seuraava kunnanvaltuuston kokous

ma 28.6.2021, lo 18:00