Lautakunnat

Luottamushenkilövalinnat,  kunnanvaltuustossa 16.8.2021 ja 14.9.2021,  kaudelle 2021 – 2025

Sidonnaisuudet

  • Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat
  • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajat
  • Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajat
  • Perusturvalautakunnan puheenjohtajat
  • Ympäristölautakunta
  • Tekninen lautakunta
  • Lukion ja Ilmajoki-opiston johtokunta
  • Lakeuden jätelautakunta
  • Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta puheenjohtajat

Kunnantalo

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

virka-aika klo 9 – 15

Info avoinna klo 9-11 ja 12-15

 

Sähköinen asiointi

Esityslistat ja pöytäkirjat


Puheenjohtajien yhteystiedot

Valkeala Marika

kasvatus- ja opetuslautakunta

Knuuttila Kari J.

Lakeuden jätelautakunta

Raumanni Juho

nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta

Tietäväinen Jukka

perusturvalautakunta

Koskimies Heikki

tarkastuslautakunta

Huhtakangas Marjut

tekninen lautakunta

Hannuksela Juho

ympäristölautakunta