Kuulutukset

Kuntalain 108 §:ssä säädetään kunnan ilmoituksista. Lakimuutoksen mukaan 1.6.2017 alkaen kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Kunnanvaltuuston päätöksen 16.8.2021 § 63 mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla kuulutus Ilmajoki-lehdessä ja kunnan verkkosivuilla, erilaiset viranomaisilmoitukset ja lupamenettelyä koskevat ilmoitukset julkaistaan siten kuin ao. laeissa ja asetuksissa säädetään. Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden harkinnan mukaan kunnan ilmoitukset (esim. viran ja toimen haku, tontti- ja toimitilamarkkinointi) voidaan em. mainitun tavan lisäksi julkaista muissakin tiedotusvälineissä.

Rakentamiseen liittyvien lupien julkipanot ovat nähtävillä Lupapisteeltä. Julkipanot ovat luettavissa myös rakennusvalvonnan ilmoitustaululta, os. Ilkantie 17.

Kunnan sähköinen ilmoitustaulu sijaitsee kunnantalon etuoven viereisellä ikkunalla (Ilkantie 18).

Henkilöstörekrytointi tapahtuu pääsääntöiseti Kuntarekry-palvelun kautta ja lisäksi ilmoitukset julkaistaan te-hallinnon palvelussa sekä virkojen osalta lisäksi kunnan verkkosivulla.

Yhteystiedot

Keihänen Heleena

hallinto- ja viestintäsihteeri