Hyppää sisältöön

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden suojaamista. Tietosuojalla turvataan rekisteröidyn oikeuksia, yksilön tietoja ja luottamusta.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyn säännökset tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat kaikissa EU-jäsenmaissa.

Yleinen tietosuoja-asetus lisää yksityishenkilöiden eli rekisteröityjen henkilökohtaisia oikeuksia. Rekisteröidyillä on aiempaa laajemmat oikeudet ymmärtää ja seurata omien henkilötietojensa käsittelyä ja käyttöä eri tarkoituksissa.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteröidyn oikeudet

Voit tarkistaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja eri rekisterinpitäjät käsittelevät ja varmistaa, että sinua koskevat tiedot ovat oikeita.

Rekisteröity henkilö voi toteuttaa tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan antamalla rekisterinpitäjälle tietojen tarkastuspyynnön tai tietojen korjausvaatimuksen. Ilmajoen kunnassa tietojen tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee jättää  osoitteella Ilmajoen kunta, Tietosuojavastaava, PL 23,  Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki tai sähköisellä lomakkeella: Rekisteritietojen tarkistuspyyntö, Rekisteritietojen korjausvaatimus

Kunnantalo

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

ma–to 8–15.45
pe 8–15

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi