Hyppää sisältöön
EtusivuSähköinen asiointi
perhe kaurapellossa

Asuminen ja ympäristö

Vapaat tontit

Ilmajoen tontit kartalla


Vuokra-asunnot

Vapaat vuokra-asunnot

Vuokra-asunnon hakeminen

Hakemus Hopiaratiin


Kaavoitus

Hyväksytyt asemakaavat

Hyväksytyt yleiskaavat


Rakennusvalvonta

Lupapiste

Selvitys naapurin kuulemisesta

Naapurin suostumus rajan lähelle rakentamiseen

Selvitys jäteveden johtamisesta

Kosteudenhallintaselvitys

Kosteudenhallintasuunnitelma

Selvitys rakennus- ja purkujätteestä

Omakotitalon käyttöönottokatselmuksen tarkastuslista


Vesi

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Tee ilmoitus omistajanvaihdoksesta (pdf-tiedosto)

Tee ilmoitus omistajanvaihdoksesta (dotx-tiedosto)


Tiet ja liikenne

Yksityistieavustushakemus

Yksityistieavustusohjeistus


Jätehuolto

Hakemus jäteastian tyhjennyksen/ekomaksun keskeyttämiseksi yli 12 kk ajaksi

Hakemus asumislietteiden tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Hakemus asumislietteiden tyhjennysvälin pidentämiseksi

Ilmoitus jätevesien käsittelyjärjestelmän ylijäämälietteen, suodatinmateriaalin tai käytettyjen massojen käsittelystä kiinteistöllä

Ilmoitus maatilan asumislietteiden käsittelemisestä omatoimisesti

Maksumuistutus jätelaskusta

Asuinkelvottomuuden todistaminen


Ympäristövalvonta

Yleinen ympäristölupahakemus

Kivenlouhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Betoniaseman ja betonituotetehtaan rekisteröinti-ilmoitus

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus

Ympäristölupahakemus eläinsuojille

Eläinsuojien ilmoituslomake

Aumausilmoitus

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa

Maa-aineslupahakemus

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ilmajoen terveyskeskuksen vastaanotto

Hyvinvointi ja sote

Terveyspalvelut

hyvaep.fi


Sosiaalipalvelut

hyvaep.fi