EtusivuSähköinen asiointi
perhe kaurapellossa

Asuminen ja ympäristö

Vapaat tontit

Ilmajoen tontit kartalla


Vuokra-asunnot

Vapaat vuokra-asunnot

Vuokra-asunnon hakeminen

Hakemus Hopiaratiin


Rakennusvalvonta

Lupapiste

Suunnittelutarveratkaisu- / poikkeamishakemus

Selvitys naapurin kuulemisesta

Naapurin suostumus rajan lähelle rakentamiseen

Selvitys jäteveden johtamisesta

Kosteudenhallintaselvitys

Kosteudenhallintasuunnitelma

Selvitys rakennus- ja purkujätteestä

Omakotitalon käyttöönottokatselmuksen tarkastuslista


Vesi

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Ilmoitus omistajanvaihdoksesta


Tiet ja liikenne

Yksityistieavustushakemus

Ohjeistus yksityistien kunnossapitoavustushakemukseen


Jätehuolto

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Jäteastian tyhjennyksen keskeytys yli 12 kk ajaksi 

Asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen

Asumislietteiden tyhjennyksen keskeytys

Ilmoitus maatilan asumislietteiden omatoimisesta käsittelystä 

Ilmoitus jätevesien käsittelyjärjestelmästä, jonka ylijäämäliete, suodatinmateriaali tai käytetyt massa käsitellään omalla kiinteistöllä 


Ympäristövalvonta

Yleinen ympäristölupahakemus

Kivenlouhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Betoniaseman ja betonituotetehtaan rekisteröinti-ilmoitus

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus

Ympäristölupahakemus eläinsuojille

Eläinsuojien ilmoituslomake

Aumausilmoitus

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa

Maa-aineslupahakemus

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta