EtusivuYrittäjyys ja työIlmajokisten yrittäjien koronainfo

Korona aiheuttaa eriasteisia harmeja lähes jokaiselle yrittäjälle. Onneksi ongelmien kanssa ei tarvitse jäädä yksin, sillä tukea ja neuvoja on saatavilla! Katso alta neljän kohdan lista, joiden avulla voit hallita tilannetta.

1) Selvitä voitko saada taloudellista tukea (päivitetty 8.6.2020)

Yksinyrittäjän tuki

Yksinyrittäjän toimintatuki on määrältään 2 000 euroa, jonka kunta voi myöntää tietyin ehdoin päätoimisille yksinyrittäjille, mikäli heidän taloudellinen tilanne on heikentynyt epidemian vaikutuksesta. Tukea voi hakea 31.8. saakka.

Vaihtoehtoisesti voit myös tulostaa lomakkeen ja lähettää sen postitse osoitteeseen: Ilmajoen kunta, elinkeinopalvelut, PL 23, 60801 Ilmajoki.

Haku on avattu työ- ja elinkeinoministeriön tämän hetkisten ohjeiden mukaisena. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Varmennamme hakijatiedot hakemuksen jättämisen jälkeen.

Lisätietoja Rami Mattila, puh. 044 419 1210

Työttömyyskorvaus

Kela on voinut maksaa yrittäjille työmarkkinatukea maaliskuun puolivälistä alkaen, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian vuoksi. Oikeus tukeen jatkuu 31.12.2020 asti.
Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen 31.12.2020 asti, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Työmarkkinatuen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Tuen saaminen edellyttää, että päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Tukea (724 €/kk) voidaan maksaa ilman omavastuuaikaa. Jos yritystoiminnasta on tuloja, ne sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.

Yksinyrittäjän tuki ja työttömyysturva eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi siis hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai edun määrään.

Kustannustuki

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Yritysten lisäksi tuen piirissä ovat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset. Hakuaika on 31.8.2020 asti.

Yrityksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • Yritys toimii päätoimialalla, joka kuuluu tuen piiriin
 • Yrityksen liikevaihto tukikaudella on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden
 • Koko vertailukauden liikevaihto tulee olla yhteensä yli 20 000 €
 • Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa

Vertailuajankohta, tuen peruste ja tukikausi

Vertailuajankohta: 1.3.-30.6.2019 keskimääräinen liikevaihto,
jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, keskimääräinen liikevaihto ajalta 1.1.-29.2.2020

Tuen peruste: huhtikuu 2020 liikevaihto tai huhtikuu-toukokuu 2020 keskimääräinen liikevaihto

Tukikausi: 1.4.-30.5.2020

Katso tuettavat toimialat valtiokonttorin sivuilta 

Vertailuajankohdan liikevaihtoa verrataan tuen perusteena olevan ajanjakson liikevaihtoon. Jos tämä erotus on yli 30 %, yritys on tuen piirissä, edellyttäen että myös toimiala kuuluu tuen piiriin.

Tuki kohdennetaan kiinteisiin kustannuksiin sekä palkkoihin, jotka ovat syntyneet 1.4.-30.5.2020. Kiinteisiin kustannuksiin luetaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat sekä käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut. Tukikauden palkkakuluista huomioidaan ainoastaan tulorekisteristä ilmenevät palkkakulut.

Tukea ei voida myöntää, jos maksettava tuki on alle 2 000 euroa. Yrityksellä ei myöskään saa olla verovelkoja eikä se ole saanut olla taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronaepidemiaa.

Valtionkonttorin sivuilla on saatavissa lisätietoa ja muun muassa laskuri, jolla voi alustavasti kartoittaa, onko yrityksen mahdollista tukea saada ja kuinka paljon.

Alkutuotanto

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Esimerkiksi erikoistuneet maatilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille.

Tukea on haettavissa myös yrityksille, jotka harjoittavat  maatilojen yhteydessä yritystoimintaa tai jalostavat ja myyvät maataloustuotteita työllistäen alle 10 henkeä.

Väliaikaiset tuet ravitsemisyrityksille

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4.-31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia. Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin:

 1. Hyvitys toiminnan rajoittamisesta
 2. Tuki uudelleentyöllistämiseen

 

 

 

2) Hyödynnä NOUSU-ohjelma!

Ilmajoen ja Kurikan elinkeinotoimet ovat käynnistäneet yhdessä SeAmkin kanssa NOUSU-ohjelman koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten hillitsemiseen ja nousun tukemiseen. Mukaan ovat tervetulleita kaikki yrittäjät Ilmajoen ja Kurikan alueelta kokoon ja toimialaan katsomatta. NOUSU-ohjelman toiminta kestää huhtikuun 2021 loppuun. Yritys voi osallistua ohjelmaan omien tarpeiden mukaan ja valita ne toimenpiteet, jotka  kiinnostavat ja ovat yritykselle hyödyksi. Tarjoamme:

Opastusta ja ohjausta

• mitä teen tässä tilanteessa • mistä löytyy tukirahoitusta • miten tehdään suunnitelma • miten jatkan tästä eteenpäin

Uutta osaamista

• digitaalinen markkinointi haltuun • laatu kuntoon • myynti kohdalleen • teknologiat tutuksi • suunnitelmat paperille • kiertotalous on tulevaisuutta • verkostot kuntoon • ehdota lisää!

Uutta liiketoimintaa

• hyvät mallit jatkoon • ideat pöytälaatikosta esille • palvelut ja tuotteet kiinnostaviksi

Tiedon välitystä

• hyvät käytänteet esille • uudet mallit kokeiluun • selvitykset ja tutkimukset hyödyksi

Käytännössä tuemme yrityksiä esimerkiksi rahoitusten haussa, sparraamme suunnitelmien tekemisessä ja autamme etsimään oikeita ovia eteenpäin menemiseksi. Lisäksi luvassa on valmennuksia, tilaisuuksia ja muita aktiviteetteja, kuten verkostojen kasvattamiseen liittyvää toimintaa. Palveluiden käyttö on yrityksille maksutonta. Ota siis yhteyttä sähköpostilla, soittamalla, viestillä tai whatsappilla. Voit myös täyttää yhteydenottolomakkeen, jos sinulla on ideoita, tarpeita tai ehdotuksia! Seuraa ajankohtaisia asioita Nousu-ohjelman sivuilta.

 

 

projektipäällikkö, NOUSU-ohjelma (Ilmajoki-Kurikka) Tarja Sandvik

puh. 040 680 7180 tai tarja.sandvik@seamk.fi

yritysasiamies, Ilmajoen kunta elinkeinopalvelut, Rami Mattila

puh. 044 419 1210 tai rami.mattila@ilmajoki.fi

 

 

 

3) Keskustele mieltä painavista asioista

 

 

Jos kriisitilanne vetää mielen matalaksi, ota yhteyttä ilmajokisista konkariyrittäjistä, yrittäjäaktiiveista ja kunnan yritysasiamiehestä koostuviin yhteyshenkilöihin. Puhelimessa on mahdollisuus käydä läpi tilannetta ja keskustella mieltä painavista asioista. Kaikki keskustelut käydään ehdottoman luottamuksellisesti. Voit myös jättää yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

 • Rami Mattila, puh. 044 419 1210
 • Timo Tuomikoski, puh. 0400 660 603
 • Jouko Metsä-Ketelä, puh. 040 533 0202
 • Tarja Pienimäki, puh. 040 580 0273
 • Jussi Eväsoja, puh. 0440 126 990
Yrittäjien yhteydenottolomake

 

 

 

4) Käy läpi yrittäjän tsekkilista toiminnan sopeuttamiseksi

 

 

 1. Mieti yrityksesi kassan tilanne nyt. Miten kauan raha kassassa riittää nykyisellä tulo- ja kulutasolla? Listaa ne kululähteet, joista laskuja tulee säännöllisesti.
 2. Käy läpi laskut. Kuinka paljon laskuja erääntyy? Voisiko laskuja maksaa osissa? Pienet ostovelat kannattaa maksaa pois, jos mahdollista.
 3. Ole yhteydessä tavarantoimittajiisi, jos joudut perumaan tilauksia.
 4. Tarkista verotus. Ennakkoveroihin voi hakea muutosta OmaVerossa. Veroihin, myös alv, voi hakea maksujärjestelyä OmaVerossa helpotetuin ehdoin, siten että ensimmäinen eräpäivä on 3 kuukauden päässä.
 5. Ole yhteydessä eläkevakuutusyhtiöösi. YEL- ja TyEL-maksuihin voi saada nyt 1–3 kk maksuaikaa. Lisäksi yrittäjällä voi olla mahdollisuus käyttää YEL-joustoa. Lisätietoa kannattaa katsoa oman vakuutusyhtiön nettisivuilta.
 6. Oletko ollut yhteydessä vuokranantajaasi? Nyt kannattaa kysyä vuokranalennusta tai mahdollisuutta siirtää vuokranmaksua.
 7. Oletko ollut yhteydessä pankkiisi? Pankit myöntävät nyt lyhennysvapaata ja pankkien kautta voi saada Finnveran takaamaa lainaa. Myös Finnveran lainaan voi saada lyhennysvapaata.
 8. Jos sinulla on työntekijöitä, kannattaa varmistaa, että henkilöstön kanssa on käyty läpi sairauspoissaolot, etätyöt, ylityövapaiden tai lomien pitäminen ja mahdolliset lomautukset.
 9. Ole yhteydessä myös asiakkaisiisi, erityisesti mikäli joudut siirtämään tai perumaan toimituksia ja pitääksesi heidät tietoisena tilanteestasi.
 10. Mieti rauhassa, voitko sopeuttaa kustannuksia? Onko jotain säännöllisiä menoja, joista voisi nyt luopua mahdollisuuksien mukaan ja mielellään etupainotteisesti?
 11. Selvitä, voitko hakea koronarahoitusta tai työttömyysturvaa.  
 12. Katse kannattaa suunnata myös tulevaan. Voitko toimittaa palveluasi etänä? Voiko tuotteita toimittaa suoraan kotiin? Voiko palvelua muuttaa digitaaliseksi? Voiko palvelukonseptia muuttaa? Olisiko nyt hyvä hetki kehittää? Tulevan suunnittelussa, kannattaa hyödyntää Ilmajoen ja Kurikan yrityksille suunnatun NOUSU-ohjelma.
 13. Hyödynnä tilitoimistosi osaamista.