Sijoittumiseen johtavasta vinkistä maksetaan löytöpalkkio!

Onko verkostoissasi yrittäjä, joka voisi olla kiinnostunut sijoittumisesta Ilmajoelle?

Vinkkaa potentiaalisesta yrityksestä meille. Sijoittumiseen johtavasta vinkistä maksetaan löytöpalkkio!

Erityisesti arvostamme vinkkejä maakunnan ulkopuolella toimivista yrityksistä sekä liiketoiminnasta, joka tukee maakunnan kehittymistä.

Ilmoita vinkkisi 19.12.2021 mennessä:

Yritysrekry

Kuka voi osallistua?

Kilpailuun voivat osallistua kaikki kuntalaiset ja myös ulkopaikkakuntalaiset.

Palkinto:

Palkitsemme vinkkaajan vinkin perusteella Ilmajoelle sijoittuvan yrityksen koon mukaan. Palkinnon arvo on 250 € (vähintään 2 henkilöä työllistävä yritys) tai 500 € (iso yritys eli esimerkiksi kymmenen työpaikkaa tai muilla mittareilla mittavaa toimintaa).

Kilpailun säännöt:

  • Vinkatulla yrityksellä ei ennestään ole toimintaa tai toimipaikkaa Ilmajoella
  • Vinkkaaja on varmentanut potentiaalisen kiinnostuksen yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä. Käytännön esimerkki: Vastaus ”Mähösen Metallityö Ilmajoelle” ei ole kelvollinen mutta tämä vastaus on: ”Mähösen Metallityön toimitusjohtaja Matti Mähönen on ilmaissut 1.12.2021 käydyssä keskustelussa olevansa kiinnostunut Ilmajoesta sijaintipaikkakuntana”
  • Kontakti ei ole valmiiksi lämmin, eli vinkattua yritystä ei ole lähestytty sijoittumisasioilla viimeisen kolmen vuoden aikana kunnasta tai muun paikallisen yhteistyökumppanin taholta eikä kohdeyritys ole ollut itse jo valmiiksi aktiivinen asiassa.
  • Vinkin tuloksena Ilmajoelle on sijoittunut yritys tai Ilmajoelle on perustettu yrityksen sivutoimipaikka, joka kahden vuoden sisällä työllistää pidempikestoisesti vähintään kaksi henkilöä kokoaikaisesti.
  • Tarvittaessa varmennukseen käytetään Tilastokeskuksen aineistoja ja rajatapauksissa voidaan pyytää Ilmajoen Yrittäjät ry:n lausuntoa kilpailun hengen ja tavoitteiden mukaisuudesta
  • Sijoittumiselle ei aseteta normaalista poikkeavia ehtoja kunnalle tai paikallisille yrityksille ja yhteisöille liittyen investointeihin tai palveluiden ostositoumuksiin.
  • Kilpailun järjestää Ilmajoen kunta yhteistyössä Ilmajoen Yrittäjien kanssa. Siten Ilmajoen kunnan johtavat virkamiehet, luottamushenkilöt ja yrittäjäyhdistyksen hallitus voivat kyllä antaa vinkkejä, mutta palkintoa heille ei makseta.

Lisätietoja

Mattila Rami

yritysasiamies

Miksi yrityksen kannattaa sijoittua Ilmajoelle?

Kasvun kunta

Meillä yritysten liikevaihto kasvaa maakunnan nopeiten. Myös yrityskannan kasvu on maakunnan paras.

Tyytyväiset yrittäjät

Yritysilmapiiri on maakunnan kärkeä. Yrittäjien ja kunnan välinen yhteistyö toimii ja vuoropuhelu on mutkatonta.

Keskeinen sijainti

15 minuutin ajomatka lakeuden pääkaupunkiin sekä logistisesti keskeinen sijanti etelän kasvukeskusten ja pohjalaismaakuntien välissä.

Yritysherrala palvelee

Yrittäjiä palvellaan yhden luukun periaatteella. Kaikki maakunnan tärkeimmät yrityspalvelut tuodaan luoksesi.

Erikoistuneet yritysalueet

Ilmajoella on kokoonsa nähden valtakunnallisesti merkittäviä tai sellaiseksi kehittyviä erikoistuneita yritysalueita.