Palonkylän koulu

Palonkylän koulu on yksi Ilmajoen 12 kyläkoulusta. Koulun opetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäseneksi antamalla heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Palonkylän koulussa on kaksi esiopetusryhmää ja yleisopetuksen vuosiluokat 1-6. Eräs koulumme tavoitteista on yhdistää alueen varhaiskasvatus luontevasti koulun toimintaan siten, että varhaiskasvatus ja opetus olisivat mahdollisimman ehyesti nivelletty toisiinsa. Koulumme toimii alueen eräänlaisena ”kasvatuskeskuksena”.

Koulussamme toimii vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus. Koulumme pyrkii etsimään monipuolisia keinoja lapsen tukemiseen. Koulussamme on käytössä erilaisia ryhmittelyjä, mutta myös samanaikais- ja yhteisopettajuutta. Pyrimme rakentamaan koulustamme yhteisöllisen ja osallistavan koulun.

Koulumme sijaitsee maalaisluonnon keskellä. Lähettyvillä on hyvin hoidettu pururata ja luonnonkauniit lähiliikuntamaastot.

Tiesitkö Ilmajoella oppivelvollisten määrä nousee vuosittain noin 20 koululaisella.

 

Henkilökunta

Koulunjohtaja
Jarmo Kuoppala

Opettajat

Esiopetus Essi Hautamäki
Esiopetus Tiina Ågren
1-2A Päivi Huhta
1-2B Tuula Fält
1-2C Sari Salovaara
3A Arto Ikola
3B Jussi Koskela
4 Laura Nurmela (Johanna Mäki virkavapaalla)
5 Tarja Iso-Oja
6A Leena Talvitie
6B Minna Lehtimäki
Alkuluokka EO Kaisa Kupari
Valmistava opetus, pienryhmä VALO Hanne Prusti
Tupa-luokka Niina Päivärinta
EO Tommi Lähdesmäki
Kiertävä EO Eija Ketoja

Koulunkäynninohjaajat

Henna Ala-Huikku
Ludmila Gherman
Nea Kantoniemi
Sari Keisala
Saija Kentta
Sari Sirkiä (Jenni Latva-Hoppala työvapaalla)
Pauliina Keski-Huikku
Erja Nisula
Marika Paakkinen
Johanna Siltakorpi
Eija Saarela
Sirkku Tynjälä

Lastenohjaajat ja päivähoitajat

Kirsti Heinänen
Riikka Karjanlahti
Sanna Kantola
Johanna Niemelä
Sanna Syrjälä

Muu henkilökunta

Tuomas Vihtonen, koulukuraattori
Emmi Rajala, kouluterveydenhoitaja (p. 044 7902490)
Sanna Syrjälä, lastenhoitaja
Sanna Viljanen, lastenhoitaja
Tiina Tikka, palveluvastaava
Arja Lampinen, siivoustyöntekijä
Sirpa Kivisaari, siivoustyöntekijä
Jukka Koskela, talonmies

Palonkylän koulu

Savitie 10 B
60800  Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Sähköinen asiointi

Wilma


Yhteystiedot

Kuoppala Jarmo

Palonkylän koulun koulunjohtaja

Palonkylän koulu

Palonkylän koulu puupuoli

Palonkylän koulu keittiö

Palonkylän aamu- ja iltapäivätoiminta

Palonkylän esiopetus

Hautamäki Essi

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja