Palonkylän koulu

Palonkylän koulu on yksi Ilmajoen 12 kyläkoulusta. Koulun opetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäseneksi antamalla heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Palonkylän koulussa on kaksi esiopetusryhmää ja yleisopetuksen vuosiluokat 1-6. Eräs koulumme tavoitteista on yhdistää alueen varhaiskasvatus luontevasti koulun toimintaan siten, että varhaiskasvatus ja opetus olisivat mahdollisimman ehyesti nivelletty toisiinsa. Koulumme toimii alueen eräänlaisena ”kasvatuskeskuksena”.

Koulussamme toimii vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus. Koulumme pyrkii etsimään monipuolisia keinoja lapsen tukemiseen. Koulussamme on käytössä erilaisia ryhmittelyjä, mutta myös samanaikais- ja yhteisopettajuutta. Pyrimme rakentamaan koulustamme yhteisöllisen ja osallistavan koulun.

Koulumme sijaitsee maalaisluonnon keskellä. Lähettyvillä on hyvin hoidettu pururata ja luonnonkauniit lähiliikuntamaastot.

Tiesitkö Ilmajoella oppivelvollisten määrä nousee vuosittain noin 20 koululaisella.

 

Henkilökunta

Opettajat

Anne Mäki, eskariopettaja
Tiina Ågren, eskariopettaja
1-2A Päivi Huhta, luokanopettaja
1-2B Tuula Fält, luokanopettaja
1-2C Sari Salovaara, luokanopettaja
3 Maria Viita-Kottari, luokanopettaja
4 Leena Talvitie, luokanopettaja
5A Arto Ikola, luokanopettaja
5B Jussi Koskela, luokanopettaja
6A Johanna Mäki, luokanopettaja
6B Jarmo Kuoppala, koulunjohtaja
Minna Lehtimäki, resurssiopettaja
Riikka Mäkinen, erityisluokanopettaja, kuntouttava luokka
Niina Päivärinta, luokanopettaja, tupaluokka
Heidi-Marja Hannuksela, erityisopettaja, erityisopetuksen koordinaattori
Petra Snickars (sijaistaa Kaisa Pelanteria, kiertävää erityisopettajaa)

Koulunkäynninohjaajat

Jenni Kiviharju
Sirkku Tynjälä
Saija Kentta
Anne Piirto
Marika Paakkinen
Eija Saarela
Pauliina Keski-Huikku

Muu henkilökunta

Tuomas Vihtonen, koulukuraattori
Essi Hautamäki, päivähoitaja
Emilia Korpela, päivähoitaja
Sanna Syrjälä, päivähoitaja
Sanna Viljanen, päivähoitaja
Liisa Taini, psyk.sairaanhoitaja
Paula Viero, sos.ohjaaja
Susanna Heikkilä, terveydenhoitaja
Tiina Anttila, keittäjä
Arja Lampinen, siivooja
Pirjo Latvala, siivooja
Antti Järvenpää ja Esko Hakala, talonmies

Palonkylän koulu

Savitie 10 B
60800  Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Sähköinen asiointi

Wilma


Yhteystiedot

Palonkylän koulu

Palonkylän koulu keittiö

Palonkylän aamu- ja iltapäivätoiminta