Palonkylän koulu

Palonkylän koulu on yksi Ilmajoen 12 kyläkoulusta. Koulun opetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäseneksi antamalla heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Palonkylän koulussa on kaksi esiopetusryhmää ja yleisopetuksen vuosiluokat 1-6. Eräs koulumme tavoitteista on yhdistää alueen varhaiskasvatus luontevasti koulun toimintaan siten, että varhaiskasvatus ja opetus olisivat mahdollisimman ehyesti nivelletty toisiinsa.

Koulussamme toimii vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus. Koulumme pyrkii etsimään monipuolisia keinoja lapsen tukemiseen. Koulussamme on käytössä erilaisia ryhmittelyjä, mutta myös samanaikais- ja yhteisopettajuutta. Pyrimme rakentamaan koulustamme yhteisöllisen ja osallistavan koulun.

Koulumme sijaitsee maalaisluonnon keskellä. Lähettyvillä on hyvin hoidettu pururata ja luonnonkauniit lähiliikuntamaastot.

Tiesitkö Ilmajoella oppivelvollisten määrä nousee vuosittain noin 20 koululaisella.

 

Henkilökunta

Koulunjohtaja
Hanne Prusti

Opettajat

Esiopetus Anniina Korkia-aho
Esiopetus Tiina Ågren
1-2A Päivi Huhta
1-2B Tuula Fält
1-2C Sari Salovaara
3A Leena Talvitie
3B Minna Lehtimäki
4A Arto Ikola
4B Jussi Koskela
5 Johanna Mäki
6 Tarja Iso-Oja
Alkuluokka EO Anne-Mari Kotimaa
Valmistava opetus, pienryhmä VALO Hanne Prusti
Tupa-luokka Niina Päivärinta
EO Tommi Lähdesmäki
Kiertävä EO Eija Ketoja

Koulunkäynninohjaajat

Sari Keisala
Anne-Mari Tuuliainen
Ulpu-Maria Sulonen
Sirkku Tynjälä
Ludmila Gherman
Eija Saarela
Pauliina Keski-Huikku
Saija Kentta
Marika Paakkinen
Erja Nisula
Sirpa Ketola
Eemeli Jokelainen
Jenni Latva-Hoppala

Lastenohjaajat ja päivähoitajat

Kirsti Heinänen
Johanna Niemelä
Jonna Stolt
Sanna Syrjälä
Sanna Viljanen

Muu henkilökunta

Tuomas Vihtonen, koulukuraattori
Kouluterveydenhoitaja Paula Autio, p. 044 7562 844
Tiina Tikka, palveluvastaava
Arja Lampinen, siivoustyöntekijä
Sirpa Kivisaari, siivoustyöntekijä
Jukka Koskela, talonmies

Palonkylän koulu

Savitie 10 B
60800  Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Sähköinen asiointi

Wilma


Yhteystiedot

Prusti Hanne

Palonkylän koulun koulunjohtaja

Palonkylän koulu

Palonkylän koulu puupuoli

Palonkylän koulu keittiö

Palonkylän aamu- ja iltapäivätoiminta

Palonkylän esiopetus