Hyppää sisältöön

Oppilashuolto ja opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

 • 7H, 8A, 8F, 9A, 9I, 9J Paula Kekkonen
 • 7A, 7B, 7CL, 7I, 8B, 8C, 8D, 8E, 8G, 9B, 9D, 9H Eeva-Liisa Ukkonen
 • 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 8H, 8I, , 9C, 9E, 9F,9G Niina Viljanen
 • Jopo Paula Ala-Lahti

Koulumme TET (työelämään tutustuminen) toteutetaan

 • 7. luokilla 1 päivä ti 30.4.2024
 • 8. luokilla 5 päivää 8ABCD 22.4.2024-26.4.2024 ja 8EFGHI 13.5.2024-17.5.2024
 • 9. luokilla 5 päivää 9ABCD 20.11.2023-24.11.2023 ja 9EFGHI 27.11.2023- 1.12.2023

Tarkemmat ajankohdat opinto-ohjauksen tapahtumista löytyvät tapahtumakalenterista.

Terveydenhuolto

Pyrkii luomaan terveyttä edistävän kouluympäristön oppilaan ikä-ja kehityskauteen sekä elämäntilanteeseen sopivalla terveysohjauksella yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Kouluterveydenhuollon painopiste on oppilaan voimavarojen ja elämänhallinnan tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisemisessä ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Kaikilla oppilailla, joilla jokin pitkäaikaissairaus (esim. astma, migreeni, diabetes), on oltava omat lääkkeet mukana repussa!

Kouluterveydenhoitaja

 • haastattelee oppilaat vuosittaisissa terveystapaamisissa.
 • hoitaa pieniä koulutapaturmia. Tapaturman sattuessa lähin koulun aikuinen arvioi ensiavun tarpeen, on yhteydessä kotiin ja tekee tarvittaessa koulutapaturmailmoituksen.
 • tarkistaa, että pitkäaikaiskontrollit ovat hoidossa.
 • tarkistaa näön vuosittain terveystapaamisen yhteydessä. Tarvittaessa kouluterveydenhoitaja ohjaa oppilaan silmälääkärin vastaanotolle. Ensimmäiselle käynnille saa lähetteen/maksusitoumuksen.

Kouluterveydenhoitajana toimii Gita Yli-Hannuksela. Avoin aika terveydenhoitajan vastaanotolle on klo 10.45–11.45. Tuona aikana terveydenhoitajaa voi tulla tapaamaan aikaa varaamatta. Oppitunnit ja välitunnit on pääosin rauhoitettu terveystarkastuksille.

Terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta tai soittamalla klo 14 jälkeen.

Koululääkäri

Koululääkärin vastaanotto on koululla kerran viikossa. Terveydenhoitajan kautta voi varata ajan vastaanotolle. Jokainen oppilas käy koululääkärin tarkastuksessa 8. luokalla, jolloin toteutetaan laaja-alainen terveystarkastus ja nuorelle tehdään nuorison terveystodistus. Laaja-alainen terveystarkastus toteutetaan tapaamisella ensin terveydenhoitajan kanssa jonka jälkeen on lääkärin vastaanotto. Tuolloin huomioidaan pitkäaikaissairaudet suhteessa jatkokoulutuksen valintoihin, ajokortteihin ja asevelvollisuuteen. Samalla sovitaan pitkäaikaissairauksien jatkoseuranta peruskoulun jälkeen. Huoltajaa toivotaan mukaan tapaamiseen.

Hammashoitola

Hammashoitolaan kutsutaan kaikki 8. luokkalaiset, kutsut lähetetään kotiin. Hammashuoltoon liittyvissä asioissa yhteys suoraan hammashoitolaan, p. 06 4585161.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja auttaa, jos nuorella itsellä, vanhemmilla tai työntekijöillä on herännyt huoli nuoren mielialaongelmista tai neuropsykiatriset pulmat kuten ADHD, Aspergerin oireyhtymä aiheuttavat haasteita opiskelussa tai nuoren jaksamisessa.

Vastaanotolle nuoria voivat ohjata terveydenhoitaja, kuraattori, oppilashuoltoryhmä, perhekeskus, nuorisopsykiatrinen tiimi tai erikoissairaanhoito. Vanhemmat ja nuori itse voivat olla myös suoraan yhteydessä. Vastaanotolle tullaan aina suunnitellusti ajanvarauksella ja ne ovat vapaaehtoisia.

Parhaiten hoitajan tavoittaa wilma- tai sähköpostiviestillä. Alla yhteystiedot. 

Tanya Poola

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut

Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialue

Puhelin: 040 6287616

email: tanya.poola@hyvaep.fi

Oppilashuollon kuraattoripalvelut Jaakko Ilkan koulussa

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, joka auttaa ja tukee työssään oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulukuraattori tekee yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä, opettajien, koulun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulukuraattori on työssään vaitiolovelvollinen, joten keskustelut ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattorille voit jutella mistä tahansa asiasta: opiskeluun, kotiin ja vapaa-aikaan liittyvät asiat, sosiaaliset suhteet, omat asiat painavat mieltä, mieliala tai mikä muu tahansa asia.

Omassa elämäntilanteessa, jaksamisessa ja motivaatiossa voi ilmetä haasteita, joita ei aina kannata jäädä miettimään yksin. Joskus myös läheisten ihmisten, ystävien tai opiskelukaverien tilanteet voivat kuormittaa. Kaikista näistä asioista voi keskustella luottamuksellisesti kuraattorin kanssa.

Vanhempana tai huoltajana voit ottaa koulukuraattoriin yhteyttä, jos sinulla on huoli lapsesi asioista esimerkiksi koulussa, vapaa-ajalla, kaverisuhteissa tai kotona on pulmallisia tilanteita. Kun otat yhteyttä, lähdemme yhdessä miettimään asiaa ja etsitään keinoja tilanteeseen. Myös koulun ulkopuolisten palvelujen tarpeellisuutta voimme tarvittaessa pohtia yhdessä.

Tule juttelemaan, soita tai laita viestiä pienissä tai isommissa asioissa!

Ystävällisin terveisin

Koulukuraattori YTM Kari Marttila

Jaakko Ilkan koulu, Ilmajoen lukio

Puhelin: 040 6367426

email: kari.marttila@hyvaep.fi

Kouluruokailu

Jaakko Ilkan koulun keittiö

Keittiö toimii keskuskeittiönä, jossa valmistetaan lounasruoka Jaakko Ilkan koulun ja lukion lisäksi Herralan, Palonkylän, Ahonkylän, Peltoniemen, Tuomiahon ja Luoman kouluille sekä Metsätähden, Vanamon, Herralan ja Paimenkujan päiväkoteihin. Lämmintä lounaan pääruokaa valmistetaan Västilän, Nopankylän kouluihin sekä Päivätien päiväkotiin. Yhteensä valmistetaan n.2000 annosta.

Ruokalista

Koulussamme on kiertävä kuuden viikon ruokalista, joka on nähtävissä näillä sivuilla ja koulun ilmoitustauluilla. Koululounaan tavoite on edistää oppilaan terveyttä, työtehoa sekä kehittää maku-ja ruokailutottumuksia. Koululounas täydentää kotona tapahtuvaa ruokailua (ruokalista).

Erityisruokavaliot

Sairaudenhoitoon tarkoitetut erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin tai terveydenhoitajan selvityksen perusteella hoito-ohjeen mukaisesti. Kouluterveydenhoitaja päivittää tietoja terveystarkastuksien yhteydessä. Uskonnolliset syyt huomioidaan (kouluterveydenhuolto).

Ruokailuajat

 1.  vuoro 10.35 = yläkoulu
 2.  vuoro 10.45 = yläkoulu
 3.  vuoro 11.25 = lukio
 4.  vuoro 11.45 = yläkoulu

Jaakko Ilkan koulu

Ollilantie 3C
60800 ILMAJOKI

Löppönen Tuula

ruokapalveluesimies