Hyppää sisältöön

Päivätien päiväkoti

Päivätie on Ilmajoen ensimmäinen päiväkoti, perustettu olympiavuonna 1952, josta kertovat päiväkodissa olevat olympiarengasikkunat. Päiväkotimme sijaitsee rauhallisella paikalla, luonnon helmassa lähellä Koskenkorvan keskustaa. Ympärillämme on metsää, peltoja ja Honkalanmäen asuinalue. Elämme päiväkodin arkea rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä.

Hyvän sijaintimme vuoksi pystymme hyödyntämään arjen toiminnassa lähellä olevia mahdollisuuksia. Metsässä retkeilemme syksyisin ja keväisin, jumppaamme urheilutalolla, hiihdämme pellolla ja isommat käyvät luistelemassa Västilän koululla talvisin. Hoitokoti Tuulikellon kanssa teemme yhteistyötä mm. käymällä lasten kanssa ilahduttamassa vanhuksia.

Vuonna 2004 päiväkodissa tehtiin peruskorjaus ja laajennus, 24-paikkaisesta tehtiin 32- paikkainen. Käytössämme ovat nykyaikaiset ja toimivat tilat. Päiväkodissamme on oma keittiö, jossa valmistetaan kaikki ruoat.

Vuonna 2013 Koskenkorvan ryhmäperhepäivähoitokodin loputtua, esioppilaat siirtyivät Västilän koulun tiloihin. Teemme päivittäistä yhteistyötä Västilän koulun kanssa ja tulevat ekaluokkalaiset saavat tottua omassa tahdissaan koulun tavoille esiopetusvuoden aikana. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Koskenkorvan alueen perhepäivähoitajien kanssa, koska olemme lasten varahoitopaikka hoitajien lomien aikana.

Päiväkodissamme on neljä ryhmää ja lasten ikäjakauma on 1-5 vuotta. Lapsilähtöisyys, kiireetön ja turvallinen arki ovat meille tärkeitä niin päiväkodissa kuin esiopetusryhmässä. Otamme nämä huomioon jokapäiväisessä arjessamme, kohtaamalla jokaisen lapsen myös yksilönä päivän aikana. Siihen pystymme toimimalla usein pienryhmissä, jota tulevaisuudessa lisäämme yhä enemmän. Tärkeä tavoitteemme on saada paljon onnistumisen kokemuksia kaikille lapsille, jonka kautta lapsen itsetunto vahvistuu.

Meillä on työyhteisö joka tekee työtä sydämellään, ottaen arjen keskellä mahdollisimman paljon huomioon jokaisen lapsen ja perheen tarpeet.

Painotamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä yksilö huomioiden, lasten osallisuutta ja toimijuutta sekä turvallisuutta. Oppimisympäristöllä tuetaan leikin kautta oppimista. Perheiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä tuetaan lapsen hyvää päivää päiväkodilla.

Ryhmät

Päivätie, Kuminat

Päivätie, Kanelit

Päivätie, Pippurit

Päivätien päiväkoti

Päivätie 8
61330 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Hinkkanen Mariitta

vs. Perhepäivähoidon ohjaaja / vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Päivätien päiväkoti, varahoito pph

Päivätien päiväkoti keittiö