EtusivuAjankohtaistaVaasan hallinto-oikeuden päätös 57/2022

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 57/2022

Vaasan Hallinto-oikeus on antanut 25.1.2022 päätöksen nro 57/2022 kunnallisvalitukseen, mikä on tehty Ilmajoen kunnanvaltuuston päätöksestä (8.2.2021 § 7) koskien valitusta tilapäisen valiokunnan asettamisesta valmistelemaan tarkastuslautakunnan erottamista.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

  1. Hallinto-oikeus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat perusteluista tarkemmin ilmenevistä syistä lainvastaisia ja ne tulisi kumota. Valtuustokauden päättymisen johdosta enempi lausuminen valituksesta raukeaa. Lausuminen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa, koska muutoksenhakija on peruuttanut vaatimuksensa.
  2. Hallinto-oikeus, Akkasen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen enemmälti hyläten, velvoittaa Ilmajoen kunnan korvaamaan Akkasen oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa 200 eurolla.

 

Päätös