Kunnalliset ilmoitukset

22.05.2018
Rypsitien katusuunnitelma

Rypsitien katusuunnitelma

21.05.2018
Rakennustarkastajan lupapäätökset 21.05.2018

Rakennustarkastajan lupapäätökset 21.05.2018

21.05.2018
Tarjouspyyntö: Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten operaattori-/välitystoiminnan kokonaispalvelun hankinta

Tarjouspyyntö: Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten operaattori-/välitystoiminnan kokonaispalvelun hankinta

17.05.2018
Tarjouspyyntö päällystemerkinnöistä 2018

Tarjouspyyntö päällystemerkinnöistä 2018

17.05.2018
Tarjouspyyntö Rypsitien maanrakennustöistä

Tarjouspyyntö Rypsitien maanrakennustöistä

17.05.2018
Tarjouspyyntö Rypsitien rakentamisen kunnallistekniikan tarvikkeista

Tarjouspyyntö Rypsitien rakentamisen kunnallistekniikan tarvikkeista

15.05.2018
Ympäristökatselmus 23.5.2018

Ympäristökatselmus 23.5.2018

15.05.2018
Rakennustarkastajan lupapäätökset 15.05.2018

Rakennustarkastajan lupapäätökset 15.05.2018

11.05.2018
Rakennustarkastajan lupapäätökset 11.05.2018

Rakennustarkastajan lupapäätökset 11.05.2018

11.05.2018
Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 11.5.2018

Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 11.5.2018

09.05.2018
Tuomiluoman yläosan ojitusyhteisö/Kutsu ojitustoimituksen loppukokoukseen

Tuomiluoman yläosan ojitusyhteisö/Kutsu ojitustoimituksen loppukokoukseen

08.05.2018
VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18/0164/1

08.05.2018
Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

04.05.2018
Lakeuden jätelautakunnan pöytäkirja 18.4.2018

Lakeuden jätelautakunnan pöytäkirjan, 18.4.2018, nähtävänäpito

03.05.2018
Kuulutus

Maa-aineslain mukainen lupahakemus ja toiminnan aloittamislupahakemus koskien maa-ainesten ottamista

30.04.2018
Kuulutus Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kuulutus Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

26.04.2018
Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä/AVI

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä /AVI

24.04.2018
Kuulutus alueen lunastamisesta valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin

Kuulutus alueen lunastamisesta valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin EPO ELY

23.04.2018
RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YLEINEN TIEDOKSIANTO

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §)

20.04.2018
Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätös 20.4.2018

Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätös 20.4.2018

19.04.2018
Yrityksille ja yhdistyksille maksettava kesätyötuki

Yritys tai yhdistys! Oletko vailla kesätyöntekijää?

19.04.2018
Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

19.04.2018
Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

19.04.2018
Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

09.04.2018
Kuulutus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristösuunnitelmien valmistelu

Kuulutus/Ely Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristösuunnitelmien valmistelu

21.03.2018
Asevelvollisten kutsunnat Pohjanmaan Aluetoimiston alueella vuonna 2018

Asevelvollisten kutsunnat Pohjanmaan Aluetoimiston alueella vuonna 2018

08.01.2018
Kuulutus

Kuulutus/EPOELY Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

01.08.2017
Koulukuljetukset lv 2017-2018

Tietoa Ilmajoen kunnan koulukuljetuksista lukuvuonna 2017-2018

22.05.2018
Kunnanhallituksen kokousuutiset 21.5.2018
Lue lisää

16.05.2018
Lasten liikuntaleiri
Lue lisää

16.05.2018
Kevätvaellus Kurjen kierroksella
Lue lisää

08.05.2018
Asiointireitit 1.4.2018
Lue lisää

22.05.2018
Rypsitien katusuunnitelma
Lue lisää

21.05.2018
Rakennustarkastajan lupapäätökset 21.05.2018
Lue lisää

21.05.2018
Tarjouspyyntö: Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten operaattori-/välitystoiminnan kokonaispalvelun hankinta
Lue lisää

17.05.2018
Tarjouspyyntö Rypsitien maanrakennustöistä
Lue lisää