Kunnalliset ilmoitukset

27.02.2017
Rakennustarkastajan lupapäätökset

Rakennustarkastajan lupapäätökset /julkipanopäivä 28.2.2017

24.02.2017
Tarjouspyyntö vesitornin katon peruskorjauksesta

Tarjouspyyntö vesitornin katon peruskorjauksesta 15.3.2017 klo 15 mennessä

23.02.2017
Tarjouspyyntö Ahonkylän koulun A-rakennuksen rakennus-, ja LVIS-teknisistä saneeraus- ja muutostöistä

Tarjouspyyntö Ahonkylän koulun A-rakennuksen rakennus-, ja LVIS-teknisistä saneeraus- ja muutostöistä

23.02.2017
Lakeuden Jätelautakunnan pöytäkirjan nähtävänäpito 8.2.2017

Lakeuden Jätelautakunnan pöytäkirjan 8.2.2017 nähtävänäpito

23.02.2017
Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätöksiä

Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset / julkipanopäivä 27.2.2017

20.02.2017
Kuulutus Ely-keskus

Kuulutus Kyrönjoen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä

20.02.2017
Rakennustarkastajan lupapäätöksiä

Rakennustarkastajan lupapäätöksiä / Julkipanopäivä 20.2.2017

16.02.2017
RENGONHARJUN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VIIDENTIEN ALUEELLA. ALUE SIJAITSEE VT 19 ITÄPUOLELLA, RENGONHARJUNTIEN JA LENTOKENTÄNTIEN KULMAUKSESSA.

RENGONHARJUN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VIIDENTIEN ALUEELLA. ALUE SIJAITSEE VT 19 ITÄPUOLELLA, RENGONHARJUNTIEN JA LENTOKENTÄNTIEN KULMAUKSESSA.

15.02.2017
Kuulutus

Kuulutus Lakeuden Etapin hakemuksesta, koskien valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) 35 §:n mukaista poikkeusta biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamiseksi/LSSAVI

15.02.2017
Tarjouspyyntö Ilmajoen kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosina 2017 - 2020

Tarjouspyyntö Ilmajoen kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosina 2017 - 2020

09.02.2017
Pöytäkirjojen nähtävänäpito /Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan kokousten pöytäkirjojen nähtävänäpito

09.02.2017
LSSAVI Kuulutus /Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus / Louhikon Korsika Oy/Vesa Latvala

08.02.2017
LSSAVI/ Kuulutus Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

LSSAVI/ Kuulutus Ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

07.02.2017
Pääkirjanpitäjän virka

Pääkirjanpitäjän virka haettavana 7.3.2017 klo 12 mennessä

07.02.2017
Kuulutus /Ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa koskeva hakemus

Ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa koskeva hakemus, joka koskee, betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämistä maanrakentamisessa

06.02.2017
Vuoden 2017 kuntavaalit

Kuulutus vaaliasiakirjojen vastaanottamisesta

03.02.2017
Kuulutus pilaantuneen maaperän puhdistaminen/EPOELY

ELY-keskus/Kuulutus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

03.02.2017
Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätöksiä

Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätöksiä /Julkipanopäivä 6.2.2017

31.01.2017
Kuulutus, Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen hakemus, joka koskee voimalaitostuhkien hyödyntämistä maanrakentamisessa

Kuulutus, Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen hakemus, joka koskee voimalaitostuhkien hyödyntämistä maanrakentamisessa

31.01.2017
Kuulutus, Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee yhdistelmäsikalan muuttamista lihasikalaksi

Kuulutus, Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee yhdistelmäsikalan muuttamista lihasikalaksi

27.01.2017
Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta/TeliaSonera Oyj

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta/TeliaSonera Oyj

27.01.2017
Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

27.01.2017
Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

27.01.2017
Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

13.01.2017
Kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävilläolo toimikauden 2013-2016-2017

Kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävilläolo toimikauden 2013-2016 (-2017) loppuun saakka

11.01.2017
Kuulutus Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan vaalmisteluvaiheen kuuleminen

Kuulutus Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

23.02.2017
Latulinkki
Lue lisää

24.02.2017
Naisten ilta Poreessa ja Ilmajoki-hallilla 8.3.2017
Lue lisää

17.02.2017
Tiedote vapaaehtoisen A2-ruotsinkielen opiskelun aloittamisesta 1.8.2017 lukien
Lue lisää

02.02.2017
Osallistu Kuntastategian laadintaan kommentoimalla strategialuonnosta !
Lue lisää

27.02.2017
Rakennustarkastajan lupapäätökset /julkipanopäivä 28.2.2017
Lue lisää

24.02.2017
Tarjouspyyntö vesitornin katon peruskorjauksesta 15.3.2017 klo 15 mennessä
Lue lisää

23.02.2017
Tarjouspyyntö Ahonkylän koulun A-rakennuksen rakennus-, ja LVIS-teknisistä saneeraus- ja muutostöistä
Lue lisää

23.02.2017
Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset / julkipanopäivä 27.2.2017
Lue lisää
Ilmajoki 500